زنان خط شکن – شماره1-15تیر97

اندازه متن
Aa Aa

زنان خط شکن

 اینها همه تصاویری کوچک از قیام دی 96 است. گوشه‌هایی از رزمی بزرگ با پیشتازی زنان ایران زمین

این تصویری کوچک از تلاش بزرگ و تاریخی زنانی است که کمر به نابودی دیکتاتوری فاشیستی- مذهبی حاکم بر ایران بسته‌اند.

زنان دهه 60

زنان پیشتاز مجاهد و فدایی دهه 50 (فاطمه امینی، اسکویی، مهرنوش ابراهیمی، بهجت تیفتکچی، فضیلت کلام، محبوبه متحدین، نسترن آل آقا، اشرف دهقانی، شهید اشرف)

زنان پیشتاز مجاهد و فدایی دهه 50! زنانی که در تاریک ترین لحظات تاریخ ایران، راه مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی را گشودند.

شماری از زنان قهرمان شهید (سوسن میرزایی، نصرت رمضانی، …. زهره قائمی، گیتی گیوه چیان، ژیلا طلوع و طاهره طلوع ….)

زینب پاشا، بی‌بی مریم بختیاری، صدیقه دولت آبادی،فخرالملوک زند، بی‌بی کوکب بختیاری،قدم خیر

زنان مبارز و مجاهد زنان انقلاب مشروطه

زنان و دختران پیشتازی که اولین ارتش آزادیبخش ملی را در تاریخ ایران تشکیل دادند.

زنانی که نقش اساسی در انقلاب ضدسلطنتی سال ۵۷ داشتند.

این قطعه کوتاه، نمایی سریع از زنان پیشتازیست که نسل اندر نسل جنگیدند، راه باز کردند، بسیاری خطوط قرمز دشمن را شکستند تا امروز که در قیام بزرگ مردم ایران، در حال ورق زدن تاریخ این مملکت و در افکندن طرحی نو برای میهن خویشند. زنان خط شکن!