باهزاراشرف وارتش آزادی وحمایت ازشوراهای مقاومت-گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس9تیر1397

اندازه متن
Aa Aa

باهزاراشرف وارتش آزادی وحمایت ازشوراهای مقاومت-گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس9تیر1397

 

قیام و ایران آزاد

با هزار اشرف  و ارتش آزادي

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

پاریس9 تیر 139۷ (30 ژوئن 2018)

 

حمايت از شوراهاي مقاومت

و كانونهاي شورشي

 

همبستگی ملی

برای سرنگونی فاشیسم دینی

مجري آلكس:

دراروپا ادامه مي دهيم

هيات پارلماني ايتاليا وسن مارينو

همانطوركه مي دانيد همواره به نحوي بسيار قاطع از يك ايران آزاد حمايت كرده اند،جوليو ترتزي ازوزير خارجه پيشين ايتالياست وهمراه باسناتور روبرتورامپي سخنراني مي كنند هردو آنها ازدوستان خوب يك ايران آزاد هستند.

 

 

جوليو ترتزي – وزير خارجة پيشين ايتاليا

خانم رجوي، دوستان عزيز،

دوستان عزيز، براي اين هيأت و برای من باعث افتخار است كه امشب در اين گردهمايي عالي حضور دارم، گردهمايي‌ای كه از نظر من يك سرفصل بسيار نزديك در رسيدن به ايران آزاد است. و ما از شما خانم رجوي حمايت ميكنيم و از همة رزمندگان آزادي در ايران، براي تغيير رژيم در ايران. ما اينجا هستيم تا تحسين عميق خودمان را از ارزشهايي كه شما مدافع آن هستيد ابراز كنيم، نه فقط بخاطر منافع مردم ايران، بلكه به خاطر منافع تمام بشريت. ما حمايت بي قيد و شرط خودمان را از رئيس جمهور برگزيده مريم رجوي و از سازمان مجاهدين اعلام ميكنيم كه مصمم تر از گذشته است در زماني كه حكومت مذهبي مستاصل و رو به شكست است و تلاش ميكند كه رضا پهلوي پسر يك ديكتاتور – آخرين پادشاه ايران – را در صف دوستان اين حكومت جنايتكار قرار دهد. او از تبعيد طلايي خودش – پسر آخرين پادشاه بي اعتبار ايران – عليه تنها مقاومت واقعي و دموكراتيك كه سازمان مجاهدين است، حرف ميزند. آيا اين يك انتقام خانوادگي است؟ آيا اين از غیظ مجاهدين است که هميشه براي دموكراسي و آزادي جنگيده اند؟ ابتدا عليه ديكتاتوری شاه و بعد رژيم ملاها؟ ما در اين دام جديد رژيم نميافتيم. بخش بزرگي از جامعة ايتاليا معتقد است كه بودن در كنار شما يعني قرار گرفتن در سمت صحيح تاريخ.

در آماده سازي براي اين گردهمايي بزرگ، 38سناتور طی اعلاميه‌یی حمايت خود را از مردم ايران اعلام كردند، بخاطر خيزشها، بخاطر مقاومتشان در برابر رژيم و بخاطر جنگشان براي دموكراسي و آزادي، و دوست من سناتور روبرتو رمپي توضيح خواهد داد كه ابتكار عمل سناي ايتاليا براي آماده سازي اين گردهمايي چه بوده است. فقط اجازه دهيد چند جمله از اين اعلاميه را بخوانم:

«نزديك به 4دهه است كه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران بخاطر نقض مستمر و وحشتناك حقوق بشر محكوم ميشود. بيش از 120،000 تن از مدافعان دموكراسي در ايران بطور خودسرانه دستگير، شكنجه و اعدام شدهاند. بيش از 30،000 زنداني سياسي در تابستان 67 قتل عام شدهاند، و عاملان آن بايد به دست عدالت سپرده شوند …..». اينها حرفهاي اين گروه بزرگ ايتاليايي است. همانطور كه خانم رجوي اخيرا گفتند اين رژيم از ابتدا در جنگ با مردم ايران بوده است. تمامي جنگهاي ديگر براي سرپوش گذاشتن بر اين جنگ اصلي بوده است. ولي اين جنگها نشان دهندة قدرت اين رژيم نيستند، بلکه نشان دهندة اين هستند كه هيچ دولت ديگري تلاش نكرد تا از جنگ طلبي اين رژيم جلوگيري كند. اکنون زمان عمل فرا رسيده است. دوران جديد امنيت منطقهاي و بين المللي از سواحل مديترانه و اقيانوس اطلس بر ميخيزد. آمريكا و اروپا بايد اراده و ارزشهاي بنيادي خود را براي اثبات تعهدشان مشتركا به بوتة آزمايش بگذارند، و هيچ فرصتی بهتر از اين وجود ندارد كه از مقاومت ايران براي تغيير رژيم در ايران حمايتي قوي و فعال به عمل بیاوریم.

متشكرم

 

پيام سناتور روبرتو  رامپي عضو مجلس سناي ايتاليا

من روبرتو رامپی هستم برای دومین بار است که به گردهم آيي پاریس و براي اين برنامه خيلي خيلي مهم مردم ايران خواهم آمد. در واقع این قرار همه مردم ایران است برای دمکراسی در ایران که یک موضوع بسیار مهم است. دمکراسی و حقوق بشر. و من همه افراد و همه همکارانم را دعوت میکنم که به آنجا بیایند و با همه مردم ایران باشند و با نمایندگان واقعی آنها. چرا که ما خواهان دمکراسی و حقوق بشر در ایران هستیم و بر این باور هستیم که این برای مردم ایران مهم است که البته برای کل جهان هم خیلی مهم است. متشكرم

 

ادوارد لب ننز،‌ معاون سابق وزیر کشور آلمان

من شخصا افتخار ميكنم و متشكرم كه امروز براي اولين بار در اين كنگره مهم تحت عنوان آينده ايران ميتوانم شركت كنم. بايد صادقانه بگويم كه انرژي و عزم و اراده اي كه براي اين وظيفه سخت داريد را تحسين ميكنم و اميدوارم كه اين عزم و اراده را حفظ كنيد. خانم ها و آقايان شما همه ميدانيد كه حاكمان ايران تلاش ميكنند كه دركشورهاي ما، آلمان و اروپا با تمام توانشان بر اوضاع بحراني  ایران سرپوش بگذارند و دنيا را در ارتباط با نارضايتي واقعي و اعتراضات مردمي گمراه كنند. جهان و همچنين دولت ها، دموكراسي هاي غربي اما ميدانند كه مردم ايران بطور خاص از دسامبر 2017 به طور مداوم عليه دستگاه سركوب حاكم مقاومت ميكند. وضعيت اقتصادي در كشور فاجعه بار تر ميشود. بجاي اينكه در مقابل اين تحولات اقدامي انجام گيرد، رژیم مبالغ هنگفتي را براي سپاه پاسدران بعنوان تكيه گاه اصلي اش براي ترور و جنگ در منطقه خرج ميكند. مقامات بالا دارائي  هاي غير قابل تصوري را به جيب ميزنند. اعتراض كنندگان براي ما كاملا روشن ساختند كه اصلاحات منفرد كافي نيست بلكه يك تغيير اساسي در ساختار سياسي كشور ضروري است. بعنوان مثال ايالات متحده سپاه پاسداران را رسما بعنوان يك سازمان تروريستي ليست گذاري كرد، پارلمان كانادا بطور واضح به دولت پيشنهاد كرد كه بخاطر حاكميت خامنه اي و سپاه پاسدران تروريستي اش، با رژیم ايران  رابطه ديپلماتيك برقرار نكند. دولت فدرال آلمان در دسامبر 2017 دولت ايران را بصورت آشكار  به رعايت حقوق تظاهركنندگان فراخواند. اينها نتايج قابل توجه كار و تلاش شماست. با اين پيشرفت ها در امريكا و كانادا زمان آن رسيده كه همچنين اروپا سياستش در قبال رژیم ايران را به خاطر مردم ايران و قيام شان براي آزادي مجددا بررسي و باز تعريف كند.خانم ها و آقايان، رژيم ايران همچنين بايد بدليل بي ثبات كردن كل منطقه مورد حسابرسي قرار گيرد.من و دوستانم از آلمان درطرف شما قرار داريم  و مي‌خواهيم در تلاشتان براي تغيير به‌سمت دموكراسي در ايران قوياً از شما حمايت كنيم. چون، خانم‌ها و آقايان اين نه تنها به‌سود شما، بلكه در جهت منافع خودمان نيز هست. موفق باشيد.

 

مارتین بانس لت، نمایندة پارلمان آلمان ازحزب حاكم

سلام ميكنم به همه شما و همه دوستان و بستگانتان در ايران، افراد شجاعي كه به خيابان ميروند و با شجاعت ميگويند كه تمام كنيد. من شجاعت آنها را كه بصورت علني ظاهر ميشوند، تحسين ميكنم . زمان ديكتاتوري در ايران به پايان رسيده است و بطور واقعي يك آلترناتيو دموكراتيك وجود دارد و آن شوراي ملي مقاومت ايران است، 38 سال اين شورا تمامي چالش ها را تقبل كرده  و با همه مشكلات  مبارزه كرده است. اين شورا اثبات كرده است كه در برابر رژيم ميتواند مقاومت كند، او بخوبي سازماندهي شده و در موقعیتی هست كه میتواند ناراضيان و دوستداران آزادي كه سازماندهي نشده اند را گردهم بياورد. برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي به ما در تمام جهان يك برنامه شفاف را نشان ميدهد كه در كشورهاي دموكراتيك با موفقيت نمايندگي ميشود و اين يك واقعیت را به ما نشان ميدهد، كه اين مقاومت يك رهبر باهوش و صادق و قهرمان دارد كه از هدف اش، یعنی جنگيدن براي آزادي مردم منحرف نميشود. ما همه ميخواهيم كه مردم ايران را تنها نگذاريم ما ميخواهيم متحد واقعي اين جنبش باشيم.

 

مارچين شوينچيسکي-شهردار پیشین ورشو

این چهارمین باری است كه من به اينجا ميآيم. دو سال پيش هنوز خبرهايي ميخواندم حاکی از اینكه افراد مدره‌اي در رژیم ايران هستند كه آماده گفتگو هستند و اينكه میتوان با آنها وارد معامله شد. بعد از ماههاي اخير، و بعد از همه سرکوب‌ها، آنها حاضر نيستند كه حتي يك گفتگو با جامعه خودشان داشته باشند. بجاي گفتگو، آنها مردم را به زندان مي‌اندازند، شكنجه می‌کنند و ميكشند. بنابراين زمان آن رسیده كه توهمات را به دور بيندازيم و حمايت از اپوزيسيون ايران را سازماندهي كنيم. آمريكا و اتحاديه اروپا بايد هماهنگي بهتري براي حمايت از مقاومت ايران داشته باشند و براي ايجاد تغيير، آماده سازي و كمك كنند. من مطمئن هستم كه شما پيروز خواهيد شد و ايران کشوری آزاد و دموكراتيك خواهد شد و تحت حکومت قانون اداره خواهد شد. اين را از صمیم قلبم میگویم و براي شما آرزوی پیروزی مي‌كنم.

 

لارش ریسه، عضو پیشین پارلمان نروژ

سلام به کانونهای شورشی، من از شما هستم.

ما هیاتهایی از سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ به اینجا آمده ایم و معاون پارلمان ما، مورتن ولد نیز حضور دارد. هم چنین معاون سابق رییس جمهور ما ماريت نيباك هم هستند.

ما تک تک شما و هزاران زن و مرد شجاعی را که در قیام های اخیر ایران شرکت کردند، تحسین می کنیم. این قیام همانطور که میدانیم توسط مقاومت سازماندهی شده و رژیم را از بنیاد به لرزه درآورده است. ما این سازمان قدرتمند و تاثیرگذار را دیده ایم و شاهد کارایی و توانایی مقاومت و بیش از همه، رهبری خارق العاده خانم مریم رجوی بوده‌ایم. چه در داخل و چه خارج کشور، در اشرف و در آلبانی طی سالیان متمادی. ما احساس میکنیم که آنچه که آن را مقاومت مینامیم در واقع قویترین اپوزیسیون دموکراتیک در بین تمام کشورها در جهان امروز  است. همه اینها نشان می دهند که این جنبش، یک آلترناتیو قدرتمند در قبال دیکتاتوری مذهبی در ایران است. این جنبش قابلیت آن را دارد که نه تنها دموکراسی و حقوق بشر را در ایران محقق کند، بلکه میتواند صلح و ثبات را به منطقه بیاورد که شامل امنیت اروپا هم میشود. یک چنین گردهمایی، که با شرکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر سازماندهی شده، کیفیت این جنبش را تأیید می‌کند. ما از شناسایی و حمایت بین المللی دو حزبی از آمریکا، اروپا و کشورهای عربی بهرهمند هستیم. این جنبش مال ماست. همه اختلافات و توطئه هایی که توسط رژیم علیه جنبش ما صورت می گیرد، و همه تلاشهایی که می شود تا اطلاعات غلطی را به آنچه آنها یک گروه کم تأثیر می نامند نسبت دهند، همگی حاکی از آن است که رژیم تا چه حد از این آلترناتیو بیمناک است.

خانم مریم رجوی، دوستان عزیز، ما با شما هستیم و شما همیشه میتوانید روی ما حساب کنید که در کنارتان در جنگ برای ارزشهای مشترکمان میایستیم. همه ما برابر آفریده شده ایم. من ایرانی هستم.