اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف میهن – ۱۹تیر۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف میهن – ۱۹تیر۱۳۹۷

اعتراض روستائیان بارچی چشمه در کرمان علیه بی آبی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول

اعتصاب رانندگان عمومی در پایانه مرزی مهران

تجمع اعتراضی مرغداران گناباد نسبت به قطعی برق و نابودی مرغها