میلیونها حساب توئیتر به حالت تعلیق در می آید-20دقیقه-گزارش6-20تیر

اندازه متن
Aa Aa

گزارش 6ـ میلیونها حساب توئیتر به حالت تعلیق در می آید

شرکت توییتر بیش از یک میلیون حساب در روز را معلق ساخته است تا سیل اطلاعات نادرست روی این پلاتفرم را کاهش دهد.

توییتر و سایر پلاتفرمهای رسانه یی همچون فیسبوک توسط قانونگذاران آمریکا و ادارات کنترل بین المللی مورد سوال جواب بسیار بوده اند بخاطر اینکه کار کمی برای جلوگیری از گسترش محتوای نادرست می کنند

این شرکتها اقداماتی مانند پاک کردن حسابهای کاربران و معرفی آپدیتهای جدید و مانیتور فعال محتوای پیامها برای کمک به کاربران انجام داده اند تا قربانی محتوای فیک و جعلی نشوند.

واشینگتن پست بنا به اطلاعاتی که کسب کرده، توییتر بیش از 70میلیون حساب را در مه و ژوئن معلق ساخت و این روند در ژوییه هم ادامه یافته است.

مایکل پاچر تحلیلگر امور اینترنتی گفته است خیلی سخت است که ببینیم از کل 336میلیون کاربر فعال توییتر در ماه حالا 70میلیون حساب پاک شده باشد.

انتظار می رود میزان کاربران  توییتر حدود 3درصد افزوده شود و  در سه ماهه دوم سال به 337 میلیون  و 600هزا نفر برسد..

این تحلیلگر گفته است اگر این 70میلیون که حسابشان پاک شده کاربران فعال باشند اینکار یک جنایت خونین است.

بنا به گفته منابع واشینگتن پست این حذف تهاجمی حسابهای ناخواسته ممکن است به کاهش شمار کاربران توئیتر منجر شود

شرکت توییتر در ماه گذشته گفت جدای ا ز پیشرفتهای تکنیکی و پردازشی سال گذشته، ما 214درصد حسابهای دیگر را بخاطر نقض سیاستهای توییتر حذف می کنیم.