تظاهرات اشرف نشانهادرکشورها-محکومیت توطئه تروریستی حمله به گردهمایی مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات اشرف نشانهادرکشورها-محکومیت توطئه تروریستی حمله به گردهمایی مقاومت

 

تظاهرات در مقابل وزارت خارجة آلمان

به‌دنبال صدور حكم جلب

براي دیپلمات ترویست دستگیر شدة رژیم آخوندی

توسط دادستاني فدرال

 فراخوان به اخراج ديپلومات تروريست‌ها

و مأموران اطلاعاتي و جاسوسي

و بستن سفارتخانه‌های ديكتاتوري دینی

به‌دنبال اطلاعيه دادستاني فدرال آلمان و صدور حكم جلب توسط قاضي تحقيق براي اسدالله اسدي، ديپلمات تروريست دستگير شدة حكومت آخوندي به اتهام «فعاليت به‌عنوان مأمور براي سرويس مخفي و بخاطر تباني براي قتل، روز چهارشنبه 11 ژوئيه، تظاهراتی در برلین مقابل وزارت خارجه آلمان برگزار شد. شركت‌كنندگان و سخنرانان اين برنامه ضمن استقبال از حكم جلب دادستاني فدرال آلمان، خواستار بستن سفارتخانه‌ها و دفاتر جاسوسي رژيم و اخراج ديپلمات تروريست‌ها و مزدوران وابسته به آن شدند.

هيأتي از سوي شركت‌كنندگان به وزارت خارجة آلمان رفته و درخواست‌هاي خود را خطاب به وزيرخارجه ارائه كردند.

در اين تجمع اطلاعيه «اتحاديه جوامع ايراني در آلمان» قرائت شد و سپس تحويل وزارت خارجه آلمان گرديد.

در اين اطلاعيه، خواسته‌هاي شركت كنندگان چنين ذكر شده است:

  1. اخراج ديپلومات تروريست‌ها و مأموران اطلاعاتي و جاسوسي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران
  2. بستن سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌هاي رسمي و غير رسمي و انجمن‌هاي پوششي و كليه مراكز جاسوسي و تروريستي رژيم
  3. كسانيكه به‌رغم استاتوي پناهندگي به ايران تردد مي‌كنند نبايد اجازة ورود مجدد به آلمان را داشته باشند.
  4. لازمة امنيت مخالفان و پناهندگان ايراني و شهروندان آلماني، افشاي شبكه‌هاي جاسوسي و ترور و انتشار جزييات اين فعاليت‌هاست.

  تظاهرات در مقابل وزارت خارجه فرانسه

محكوميت توطئه تروريستي عليه گردهمایی ایرانیان

فراخوان به اخراج ديپلومات تروريست‌ها

و مأموران  اطلاعات اخوندی

و بستن سفارتخانه‌ها و لانه هاي جاسوسي رژيم در اروپا

فرانسه –پاريس

 اكسيون اشرف نشانها در چند كشور ديگر درمحكوم كردن توطئه تروريستي عليه گردهمایی ایرانیان:

ايتاليا، رم – سوئد ، يوتوبوري –دانمارك ،آرهوس