فاجعه دلخراش تصادف در ترمینال سنندج و قیام ایران در هفته‌ گذشته

فاجعه دلخراش تصادف در ترمینال سنندج و قیام ایران در هفته‌ گذشته

گفتگو با اسحاق علینژاد – ۲۰ تیر ۱۳۹۷