قطع برق در مهاباد، جوانرود،‌خسروشهر، خاش و  شهر نور و اعتراض مردم 

اندازه متن
Aa Aa

قطع برق در مهاباد، جوانرود،‌خسروشهر، خاش و  شهر نور و اعتراض مردم 

قطع برق در شهرهای مختلف میهن از جمله مهاباد، جوانرود،‌خسروشهر، خاش و   شهر نور باعث اعتراض مردم شده است

اعتراض مردم مهاباد

مردم مهاباد روز پنجشنبه در اعتراض به قطع برق در گرمای تابستان در مقابل بازارچه اصغری این شهر تجمع کردند.

به دنبال این تجمع اعتراضی، بازارچه اصغری بسته شد.

اعتراض مردم جوانرود

در جوانرود در استان کرمانشاه مردم و  بازاریان در اعتراض به قطعی برق و مشکلات ناشی از آن در مقابل اداره برق تجمع کردند.

اعتراض در خسروشهر

در خسروشهر در استان آذربایجان شرقی    یکی از فروشندگان شیر روز پنجشنبه  در اعتراض به قطع مکرر برق که باعث شد همه محصولات شیرش فاسد  شود،

شیرهای فاسد  شده را در برابر اداره برق خالی کرد

اعتراض در شهر نور

در شهر نور در استان مازندران یک نانوای زحمتکش در اعتراض به قطع مکرر برق،

خمیرهای خود را بر روی پله‌های اداره برق این شهر پهن کرد!

اعتراض در خاش

در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان یک نانوای محروم در اعتراض به قطع مکرر برق خمیرهایی که خراب شده بود  را جلوی در اداره برق تخلیه کرد

 

قطع برق در مهاباد، جوانرود،‌خسروشهر، خاش و  شهر نور و اعتراض مردم