حزب رادیکال ایتالیاوانجمن به قابیل دست نزنید-درگیربودن رژیم درسوءقصدتروریستی

اندازه متن
Aa Aa

حزب رادیکال ایتالیاوانجمن به قابیل دست نزنید-درگیربودن رژیم درسوءقصدتروریستی

اطلاعيه مشترك حزب راديكال ايتاليا

و انجمن حقوق بشري به قابيل دست نزنيد

در باره نامه جولیو ترتزی به وزیرخارجه بلژیک

11ژوئيه 2018

رژيم ايران و دیپلمات آن در وین در سوء قصد تروريستي

عليه گردهمایی مقاومت ايران درگير بوده است

حضور ماموران اطلاعاتي در سفارت رژيم ايران در رم

را مورد بازبيني قرار دهيد

 جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا ازسوی هيئت ايتاليایی شرکت کننده در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، طي نامه اي به وزير خارجه بلژيك حمايت خود را از اقدام صورت گرفته مبني بر فاصله گرفتن از سياست مماشات در مقابل رژيم ايران اعلام و قدرداني خود را از انجام تحقيقاتي كه منجر به كشف سوء قصد تروريستي عليه  گردهمایی پاريس شد ابراز داشت.

در گردهمایی پاریس هيئتی متشكل از بيش از 20تن از پارلمانترها، اعضاي شوراي استان، شهرداران و فعالان حقوق بشر ایتالیایی كه بسياري از آنها در حزب راديكال و انجمن به قابيل دست نزنيد عضو هستند و یک هیات قوی ایتالیایی به ریاست جوليو ترتزي وزير خارجه پيشين ايتاليا حضور داشتند.

در جريان تحقيقات مربوط به سوء قصد تروریستی علیه این گردهمایی، اسدالله اسدي يك ديپلمات رژيم  ايران كه مشخص شد عضو سرويسهاي مخفي در سفارت این رژیم در وين بوده دستگير شد او  مغز متفكر حمله بوده است.

از ماهها قبل مقاومت ايران طرحها، برنامه ها و عمليات گسترده آخوندهاي حاكم بر ايران عليه مقاومت ايران در آلباني، آلمان و امريكا را افشا کرده بود. امروز تحقيقات نشان مي دهد كه رژيم ايران درگير اين اقدامات تروريستي بوده است.

مماشات هرگز شيوه درست برخورد با رژيمهاي مستبد نبوده است. به اين خاطر بايستي اروپا سياست خودرا در رابطه با ايران را مورد بازبيني قرار دهد و از طرفي بازبيني حضور ماموران وزارت اطلاعات رژيم ايران و نيروي قدس در سفارت رژيم در رم  ضروري و فوري است.