قیام مردم برازجان علیه بحران بی‌آبی – ۲۲تیر۱۳۹۷

قیام مردم برازجان علیه بحران بی‌آبی – ۲۲تیر۱۳۹۷

گفتگو با یدالله صف شکن از فرزندان مردم برازجان