استمرار آه و فغان مقامات رژیم از برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

اشتراک گذاری:

استمرار آه و فغان مقامات رژیم از برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

گفتگو با اسحاق علینژاد – ۲۷ تیر ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: