نامة شخصيت‌هاي برجسته آلمانی به آنگلا مركل-محکومیت فشارحكومت ايران برروي آلمان

اندازه متن
Aa Aa

نامة شخصيت‌هاي برجسته آلمانی به آنگلا مركل-محکومیت فشارحكومت ايران برروي آلمان

 

نامة شخصيت‌هاي برجسته آلمانی

و نمايندگان مجلس فدرال به آنگلا مركل:

استقبال از حکم جلب دادستاني كل فدرال آلمان

علیه ديپلمات‌تروريست رژيم آخوندي اسدالله اسدي

به‌خاطر توطئة حملة انفجاري در گردهمايي پاریس

 

شعبة سرويس مخفي در سفارت رژيم ايران

و در نتيجه وزارت اطلاعات اين رژيم فرمان يك مأموريت براي قتل

در ابعاد قابل توجه در خاك اروپا را ابلاغ كرده‌اند

 

ما قوياً فشار حكومت ايران بر روي آلمان

و ساير كشورهاي اتحادية اروپا را محكوم مي‌كنيم

 

به‌واسطة اين فشارها تلاش مي‌شود تا «ديپلمات» متهم به تروريسم

كه از جمله در آلمان از مصونيت ديپلماتيك برخوردار نيست

از پيگرد جزايي در برده شود و بازگشت وي به ايران ميسر شود

 

ما از شما مي‌خواهيم كه به اين فشار سياسي تن ندهيد

تا قوة قضاييه در آلمان از عهدة انجام وظيفة خود

در پيگرد جزايي برآيد

نامة شخصيت‌هاي برجسته و نمايندگان مجلس فدرال به صدر اعظم آلمان

شخصيت‌هاي برجسته و نمايندگان مجلس فدرال آلمان، طي نامه‌يي خطاب به آنگلا مركل صدر اعظم اين كشور دربارة توطئة تروريستي حكومت آخوندي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت، ضمن استقبال از صدور حكم جلب اسدالله اسدي ديپلمات‌تروريست رژيم توسط دادستاني فدرال آلمان به‌خاطر فعاليت به‌عنوان مأمور سرويس مخفي و تباني براي قتل، فشارهاي رژيم را براي در بردن وي و ميسر كردن بازگشت او به ايران قوياً محكوم كردند.

آنها بر لزوم ادامة كار قضايية آلمان براي پيگرد جزايي اسدي و همچنين بر مقابله با تروريسم دولتي رژيم آخوندي تأكيد كردند.

شخصيت‌هاي امضاكنندة اين نامه از جمله عبارتند از:

زابينه لويت‌هويزر اشنارنبرگر وزير پيشين دادگستري فدرال در آلمان

پروفسور هورست تلچيك، رئيس كنفرانس امنيتي مونيخ تا سال 2009 و مشاور پيشن صدر اعظم

ادوارد لينتنر، معاون پيشين وزير كشور فدرال آلمان

مارتين پاتسلت، نمايندة مجلس فدرال آلمان

توماس نورد، نمايندة مجلس فدرال آلمان

اوتو برنهارد، معاون پيشين وزير و عضو هيأت‌رئيسة بنياد كنراد آدنائر

لئو داتسنبرگ، نماينده پيشين مجلس فدرال آلمان

پروفسور كريستف دگنهارت، حقوقدان برجسته

ولفگانگ هولتس اپفل، رئيس سازمان حقوق بشري 17 ژوئن 1953

كريستيان سيمرمن، مدير دفتر حقوق بشر برلين

 

شخصيت‌هاي برجستة آلماني در نامة خود خطاب به آنگلا مركل با اشاره به دستگيري اسدالله اسدي ديپلمات‌تروريست رژيم آخوندي به‌خاطر توطئة بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس، مي‌نويسند:

از روز دوم ژوئيه، اسدي در آلمان در بازداشت بسر مي‌برد. پروندة استرداد وي توسط دادستان کل ايالت در شهر بامبرگ تحت رسيدگي است. ادارات ايالت بايرن براساس يك حكم جلب اروپايي عليه او اقدام كردند. در اين حكم او به متهم مي‌شود كه مأموريت يك سوء قصد تروريستي بمب‌گذاري عليه گردهمايي بزرگ جنبش اصلي اپوزيسيون ايران – شوراي ملي مقاومت ايران – در تاريخ 30 ژوئن در پاريس را ابلاغ كرده و عاملان سوء قصد را با مواد انفجاري مسلح كرده است . بايد مفروض گرفت که شعبة سرويس مخفي در سفارت (رژيم) ايران و در نتيجه وزارت اطلاعات و امنيت (رژيم) ايران، كه به‌نظر مي‌رسد اسدي عضو آن باشد، فرمان يك مأموريت براي قتل در ابعاد قابل توجه در خاك اروپا را ابلاغ كرده باشند.

ما از تصميم دادستان كل فدرال آلمان مبني بر اين‌كه اكنون اين پرونده را دردست گرفته، بسيار استقبال مي‌كنيم. دادستاني فدرال در تاريخ 6 ژوئيه 2018 حكم جلبي را از طريق قاضي تحقيق در ديوان عالي كشور عليه اسدالله (اسدي) از جمله به‌خاطر فعاليت به‌عنوان مأمور براي سرويس مخفي و به‌خاطر تباني براي قتل به‌دست آورد.

در عين حال ما قوياً فشار حكومت ايران بر روي آلمان و ساير كشورهاي اتحادية اروپا را محكوم مي‌كنيم. به‌واسطة اين فشارها تلاش مي‌شود تا «ديپلمات» متهم به تروريسم كه از جمله در آلمان از مصونيت ديپلماتيك برخوردار نيست، از پيگرد جزايي در برده شود و بازگشت وي به ايران ميسر شود.

ما از شما مي‌خواهيم كه به اين فشار سياسي تن ندهيد تا قوه (قضاييه) در آلمان از عهدة انجام وظيفه خود در پيگرد جزايي بر آيد.

در محل برنامه‌ريزي شده براي عمليات مذكور -يعني گردهمايي بزرگ در پاريس- بسياري از سياستمداران و نمايندگان جامعه مدني (آلمان) شركت داشتند. حتي برخي از امضاكنندگان اين نامه نيز در زمره شركت‌كنندگان بودند.

اين سوء قصد كمي قبل از وقوع به‌يمن همكاري موفقيت‌آميز و تقدير برانگيز ادارات امنيتي در بلژيك، آلمان، فرانسه و اتريش خنثي شد.

ما اميدواريم كه با توضيحاتمان براي شما روشن ساخته باشيم كه اين موضوع تا كجا براي ما حائز اهميت است. دو پروندة قضايي كه در سال‌هاي 2016 و 2017 در دادگاه شعبة برلين به جرائم افرادي رسيدگي مي‌كرد كه با مأموريت از جانب سرويس مخفي (رژيم) ايران در خاك آلمان به جاسوسي و تدارك ترور مبادرت ورزيده بودند، با محكوميت متهمان خاتمه يافت. اين موارد براي ما انرژي جنايتكارانه غيرقابل تصوري را كه با آن جمهوري اسلامي در خاك اروپا دست به جرم و جنايت مي‌زند آشكار مي‌سازند. موضوع اين است كه ما با پايداري از حاكميت قانون دفاع كرده و پيگيرانه با ترور حكومتي مقابله كنيم. زیرا اگر عاملان ترور مطمئن شوند كه بدون مجازات از صحنه جان سالم به‌در مي‌برند، اين خود معادل دعوت‌نامه‌يي براي عمليات ترور خواهد بود.