سی تیر روز پیروزی نهضت ملی دکتر مصدق بر استبداد در همه شهرها

اندازه متن
Aa Aa

سی تیر روز پیروزی نهضت ملی دکتر مصدق بر استبداد در همه شهرها

فعاليت‌هاي كانون‌هاي شورشي در گراميداشت قيام ملي 30 تير-مصدق

 -پخش تراكت و عكس هاي مصدق و مسعود رجوي  …و شعارنويسي در شهرهاي مختلف توسط يگان هاي شورشي

-كهكيويه و بويراحمد، 30تير ، روز پيروزي نهضت ملي دكتر مصدق، بر استبداد در همه شهرها

شهرري – ابن بابويه ، درود بر مصدق بزرگ و بر شهيدان قيام 30 تير، كانون شورشي 400

شهرري-ابن بابويه ، مصدق روحت شاد، راهت ادامه دارد

تبريز ، مريم رجوي : ايستادگي مصدق بر سر منافع مردم ايران ستودني است ، تير97

رشت ، رجوي زنده باد ، مصدق روحت شاد

رامسر ، مسعود رجوي : مصدق بزرگ همان كسي است كه گفت ، آنجا كه حق در كار باشد ، از همه چيز مي گذرم و هيچ چيزي ندارم جز وطنم

مشهد ، 30تير سالروز قيام دكتر محمد مصدق گرامي باد ، تيرماه 97

رشت ،گيلان ، گرامي باد سالگرد 30 تير، روز پيروزي نهضت ملي دكتر مصدق بر استبداد، سلام بر شهيدان 30 تير-تير 97

تهران ، سالروز قيام ملي سي تير و تاسيس شوراي ملي مقاومت ايران گرامي باد – تيرماه 97

تنكابن ، مصدق روحت شاد- راهت ادامه دارد

اصفهان، روز سي ام تير در تاريخ مبارزات ممتد ملت ايران فراموش نشدني است، زيرا در اين روز تمام افراد ، ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحريكات اجانب يكدل و يك زبان قيام و اقدام كردند ، دكتر محمد مصدق

تهران ، قيام سي تير مردم ايران گرامي باد – تير97

اصفهان، 30تير 1331 روز تجلي اراده خلق بر ننگ تسليم ، مسعود رجوي

تهران ، ايستادگي مصدق بر سر منافع مردم ايران ستودني است ، مريم رجوي ، تير97

كرج ، 30 تير ، روز پيروزي اراده خلق بر ننگ تسليم – مسعود رجوي ، كانون شورشي 840 – تير97

تهران ، مصدق روحت شاد ، راهت ادامه دارد ، تيرماه 97

كرج ، مصدق روحت شاد، راهت ادامه دارد ، تيرماه 97 – مرگ برخامنه اي ، تير 97

قزوين ، قيام 30 تير مردم ايران گرامي باد

قزوين ، 30 تير1331 روزي كه ملت ايران يك پارچه به پا خاست