معاون خزانه داری آمریکا-توافق با ترکیه برای تحریمها علیه رژیم ایران

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

معاون خزانه داری آمریکا-توافق با ترکیه برای تحریمها علیه رژیم ایران

معاون وزیر خزانه داری آمریکا پس از دیدار بامقامات ترکیه: تحریمها علیه رژیم ایران بسیار قاطع و فراگیرتر از قبل خواهد بود و دلیل آن مواضع این رژیم برای ایجاد بحران جدید در خاورمیانه است

مارشال بیلینگس‌لی  Marshall Billingsleaمعاون وزیر خزانه داری آمریکا که در رأس هیأتی به ترکیه سفر کرده است، گفت: ما دلیل تصمیم خود درباره تحریمهای جدید علیه رژیم  ایران را با مقامهای ترکیه در میان گذاشتیم و به توافق رسیدیم. تحریم ها علیه رژیم ایران بسیار قاطع و فراگیرتر از تحریم های قبلی خواهد بود. دلیل آن نیز نگرانی ما از خطر مواضع رژیم ایران برای ایجاد بحران جدید در خاورمیانه است

معاون وزیر خزانه داری آمریکا در زمینه مبارزه با کمک‌های مالی به تروریسم که به ترکیه سفر کرده است گفت: “هدف اصلی دیدار ما، رژیم ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان بود. در این سفر، تصمیمات دولت آمریکا علیه فعالیت های مختلف رژیم ایران را که تهدید مستقیمی برای آمریکا، ترکیه و دیگر اعضای ناتو است مورد ارزیابی قرار دادیم. منظور حمایت های رژیم ایران از گروههای تروریستی است.

وزارت خارجه ترکیه نیر با صدور بیانیه‌ای درباره نتایج گفتگو با مقامات آمریکایی اعلام کرد، ترکیه در جهت دور نگه داشتن اين كشور از تأثیرات منفی تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران تلاش می‌کند.

اشتراک گذاری: