وضعیت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۸ ماه – ۳۰تیر۱۳۹۷

وضعیت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۸ ماه – ۳۰تیر۱۳۹۷

گزارشی از اظهارات یکی از ساکنان مناطق زلزله زده و گفتگو با صلاح عبدالله نژاد