اظهارات سفیر عربستان در آمریکا درباره حکم دادستانی فدرال آلمان

اندازه متن
Aa Aa

اظهارات سفیر عربستان در آمریکا درباره حکم دادستانی فدرال آلمان

اظهارات امیر خالد بن سلمان  سفیر عربستان در آمریکا

در باره حکم دادستانی آلمان علیه اسدالله اسدی

 دیپلمات تروریست دستگیر شده رژيم  به خاطر توطئه

تروریستی  انفجار در اجتماع ایرانیان در پاریس

 

رفتار مرگبار این رژیم به کشورهای غربی گسترش می‌یابد

جائیکه آنها مخالفان را در خاک اروپا ترور کرده‌اند

بدنبال خنثي شدن توطئه تروريستي رژيم عليه گردهمايي مقاومت در پاريس و دستگيري اسدالله اسدی ديپلمات تروريست رژيم در آلمان و صدور حكم بازداشت وي توسط دادستاني آلمان، سفیرعربستان در آمریکا  امیر خالد بن سلمان، فرزند ملک سلمان، طي پيامي، درباره فعاليتهاي تروريستي رژيم در اروپا و دستگيري ديپلمات تروريست رژيم نوشت:

رفتار مرگبار این رژیم همچنین به کشورهای غربی گسترش می‌یابد، جائیکه آنها مخالفان را در خاک اروپا ترور کرده‌اند. هفته گذشته اسد‌الله اسدی یک دیپلمات ایرانی مظنون به شرکت در یک توطئه بمبگذاری علیه یک گردهمائی اپوزیسیون ایرانیان در فرانسه، در آلمان مورد اتهام قرار  گرفت

اظهارات امیر خالد بن سلمان سفیر عربستان در آمریکا در باره حکم دادستانی آلمان درباره دیپلمات تروریست دستگیرشده رژیم: رفتار مرگبار این رژیم به کشورهای غربی گسترش می‌یابد،آنها مخالفان را در خاک اروپا ترور کرده‌اند.