در خاطره روزها ۱مرداد ۱۳۹۷- ۲۳ ژوئیه

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۱مرداد ۱۳۹۷

تعهد دكتر مصدق به قانون اساسي

تعهد دكتر مصدق به قانون اساسي

۱مرداد«۱۳۳۱خورشيدي »۲۳ ژوئیه تعهد دكتر مصدق به قانون اساسي

دکتر مصدق كه با جانبازي مردم بر شاه پيروز شده بود اعلام كرد به احترام شهيدان تظاهرات سياسي، دوم مرداد سازمانهاي دولتي تعطيل و پرچمها به حالت نيم افراشته در خواهند آمد. وي گفت نخواهد گذاشت اصول قانون اساسي نقض شود.

 

 

جایگزینی احمدشاه

جایگزینی احمدشاه

۱مرداد«۱۲۸۸خورشيدي »۲۳ ژوئیه جایگزینی احمدشاه

احمد شاه كه كودكي بيش نبود از ساختمان تابستاني سفارت روسيه توسط ایلخان قاجار در تبانی با روسیه از زرگنده قلهك به كاخ گلستان انتقال يافت. پدرش، شاه مخلوع، تا اين روز حاضر نمي شد او را از خود دور سازد.

 

 

سقوط سرهنگها در يونان

سقوط سرهنگها در يونان

۱مرداد -۲۳ ژوئیه«۱۹۷۴ ميلادي» سقوط سرهنگها در يونان

حكومت سرهنگها در يونان سقوط كرد. لشكركشي تركيه به قبرس و تصرف منطقه ترك نشين اين جزيره، آخرين ميخي بود كه بر تابوت حكومت سرهنگها در يونان كوبيده شد.

 

 

بهانه آغاز جنگ جهاني اول

بهانه آغاز جنگ جهاني اول

۱مرداد -۲۳ ژوئیه«۱۹۱۴ ميلادي» بهانه آغاز جنگ جهاني اول

وليعهد اتريش «فرانسوا فرديناند»، در شهر «سارايوو» بهدست يك دانشجوي صرب كشته شد. متعاقباً دولت اتريش به صربستان اولتيماتوم داد و اين قتل بهانهٌ آغاز جنگ اول جهاني در سوم اوت ۱۹۱۴  شد.جنگي كه  به مدت چهار سال، از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول كشيد.

 

 

امپراتور شدن تيبريوس

امپراتور شدن تيبريوس

۱مرداد -۲۳ ژوئیه«۱۴ ميلادي» امپراتور شدن تيبريوس

ژنرال رومي كه بيشتر عمر خود را در جنگ با ايرانيان سپري كرده بود و آثار زخمهاي متعدد شمشير دلاوران ايران را بر صورت و چانه اش داشت در اين روز با راي سنا امپراتور روم شد.