اندازه متن
Aa Aa

۳۰ تیر ۱۳۳۱قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق پیشوای جنش ضد استعماری ایران

۳۰ تیر سالگرد قیام پیروزمندانه مردم ایران در سال ۱۳۳۱به طرفداری از پیشوای جنبش ضداستعماری  میهنمان دکترمحمدمصدق است که به شکست شاه خائن و فراری شدن نخست وزیر انتصابی او قوام السلطنه انجامید.

در چنین روزی شاه خائن که می‌رفت با نمایش قدرت پوشالی خود درزیر برق سرنیزها و یورش تانکها و مزدوران مسلح خود به مردم بی‌دفاع، توطئه ننگین خود و اربابانش را به پایان برساند و با سرکوب جنبش ملی و در راس آن دکترمحمد مصدق پایه‌هی حکومت خودکامه خود را تحکیم بخشد با امواج خشمگین مردم و فریادهای یامرگ یا مصدق آنها که خیابانهای تهران را به لرزه درآورده بود مواجع شد.

سرانجام علی‌رقم ریختن خون پاک دهها تن از تظاهرکننده‌ها و مجروح ساختن صدها تن دیگر ازآنان شاه مجبور به عقب نشینی و تسلیم در برابر خواست مردم و تن دادن به شرایط نخست وزیری دکترمصدق گردید.


اول مرداد ۱۳۵۸ انتشار اولين شماره نشريه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران

‌«نشريه‌ی مجاهد»، از دوران مبارزه با ديكتاتوري شاه سابقه دارد. اما انتشار وسيع آن، پس از پيروزي انقلاب ضد‌سلطنتي آغاز شد.

روز اول مرداد سال ۱۳۵۸ نشريه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد اولين شماره‌‌‌‌‌‌‌خود را پس از پيروزي انقلاب ضد سلطنتي منتشر ساخت. نشريه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران، بيانگر نقطه نظرات اين سازمان بود و به‌دليل نقش آگاه كننده و افشاي ديكتاتوري ولايت فقيه به‌سرعت در ميان اقشار جامعه نفوذ پيدا كرد و شمارگان آن به‌بيش از ۶۰۰هزار نسخه در هفته رسيد.

مركز چاپ نشريه مجاهد بارها مورد حمله چماقداران ارتجاع قرار ‌گرفت، هزاران هوادار مجاهدخلق به‌دليل فروش اين نشريه از عوامل خميني كتك خوردند يا به‌زندان ‌افتادند و پس از ۳۰ خرداد ۶۰ اغلب آنها كه هنوز درزندان بودند، اعدام شدند.

طي دو و نيم سال پس از انقلاب ضد سلطنتي، تا سرفصل سي خرداد سال ۶۰ ، نشريه مجاهد نقش برجسته اي در مبارزات سياسي مردم ايران عليه رژيم ارتجاعي حاكم، ايفا كرد. پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و آغاز سياه‌ترين سركوب در ايران، نشريه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد تعطيل شد اما مجددا در سال ۶۱ انتشار خود را ازسر گرفت.


  ۲ مرداد ۱۳۷۹ در گذشت احمد شاملو  شاعر شهير ایران

احمد شاملو شاعر بزرگ، اديب، مترجم و محقق بلند آوازه‌ی ايران بود. شاعري كه اشعاراو به بسياري زبانهاي رايج جهان ترجمه شد و دو بار نيز نامزد دريافت جايزه ادبي نوبل شد.

احمد شاملو در ۲۲آذرماه سال ۱۳۰۴ درتهران چشم به جهان گشود.از جواني با مسائل سياسي آشنا شد. در سال۱۳۳۳ پس از كودتاي ۲۸ مرداد عليه حكومت ملي دكترمصدق، شاملو دستگيرشد و ۱۳ ماه در زندان به سر‌برد.

شاملو در ۱۳۴۴ با آغاز  مبارزه‌ی مسلحانه عليه  رژيم شاه، وتاسيس سازمانهاي انقلابي همچون سازمان مجاهدين خلق ايران وسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، اشعار بسياري را در ستايش و پشتيباني از مجاهدان ومبارزان سرود.

با سرقت رهبري قيام ضدسلطنتي توسط خميني، شاملو به دفاع از آزادي و حمايت از پيشتازان آن و بخصوص مجاهدين پرداخت.

شاملو در باره‌ی حاكميت خميني در كتاب جمعه مورخ مرداد ۱۳۵۸نوشته بود «روزهاي سياهي در پيش است . دوران پر ادباري كه  اگر چه  منطقا عمري دراز نمي تواند داشت ، از هم اكنون نهاد تيره  خود را آشكار ساخته  است.»  اکنون ما در  آستانه طوفانی رونده ایستاده‌‌ایم بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است.

شاعر بزرگ ميهن ما احمد شاملو  بهمراه شادوران غلامحسين ساعدي و دكترمنوچهر هزارخاني و چندتن ديگرازنويسندگان وشعرا درآستانه‌ی ۴ خرداد۱۳۶۰ پيام مشتركي براي  مسعود رجوي  فرستاند.در آن پيام چنين آمده بود

«مجاهد خلق مسعود رجوي چهارم خرداد روز شهادت محمد حنيف نژاد، سعيد محسن،  علي‌اصغر بديع زادگان، عبدالرسول مشكين فام، و محمود عسگريزاده، بنيان‌گذاران سازمان انقلابي مجاهدين خلق ايران است. يادآوري اينروز براي مردم ما وهمه‌ی مشتاقان آزادي واستقلال ايران فرصتي است دربزرگداشت خاطره‌ی همه‌ی شهداي انقلابي خلق، و براي شما وهرزمانتان، كه فعالانه راه آن مجاهدين شهيد را مي‌پوييد. به ويژه تجديد عهدي است باآرمانهاي مردان وزنان از خودگذشته‌اي كه براي رهايي ايران بپاخاستند و با ايثار جان خويش، سنگ بناي جنبشي انقلابي را درزمين ميهن ما استوار كردند. براي ما فرصتي مغتنم است كه در بزرگداشت اين روز تاريخي و اين تجديد عهد با شما و همه‌ی همرزمان مجاهدتان،سهيم و شريك باشيم.»

مسؤل شوراي ملي مقاومت ايران آقاي مسعود رجوي در پيام تسليت خود به‌ مناسبت درگذشت شاملو نوشت

بي‌گفتگو، شاملو، از بزرگترين شاعران معاصر ايران و جهان است. اما فراتر از همه‌‌‌‌‌‌‌چيره‌دستيها و نبوغ شعري و ادبي، به‌راستي آن‌گاه كه شاملو با عاطفه و احساس شگفت خود در توصيف ”روزگار غريب” و توصيف شهيدان و قهرمانان مي‌سرود، آتش به‌جان مي‌زد از زيبرم و مهدي رضايي تا حنيف‌نژاد و گلسرخي و اشرف و موسي و آذر و شهيدان ۳۰خرداد. از نازلي تا ابراهيم درآتش و شبانه و بچه‌هاي اعماق و خطابه‌‌‌‌‌‌‌تدفين به‌‌ياد همه ‌‌‌‌‌‌‌شهيدان بهمن. در وصف ميليشياي مجاهدين كه در فرداي ۳۰خرداد با مشتهاي گره كرده و شعار آزادي، حتي بدون دادن اسمهايشان به‌دشمن، سرودخوانان به‌جوخه‌هاي اعدام شتافتند، شاملو سرود به شوق زندگي آواز مي‌خواندند و تا پايان به‌راه روشن خود با وفا ماندند” و افزود ”تو در من زنده‌اي، من در تو، ما هرگز نمي‌ميريم ـ از آن ماست پيروزي.

و اكنون شاعر شاعران احمد شاملو، خود در فرهنگ و ادب ايران، در مقاومت مردم ايران و در عاطفه و احساس و شعر مقاومت زنده و جاري است.


چهارم مرداد ۱۳۶۰شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتي

دستگيری و شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی، چيزی جز گروگانگيری رذيلانه خمينی از مجاهدين برای وادار کردن انها به‌تمكين از ولايت دجالگرایانه خمینی نبود.

مجاهد شهيد، محمدرضا سعادتي نخستين افشاگر بساط شكنجه و شلاق و سياهچال‌هاي خميني دجال شد.

او كه همرزم گلسرخ انقلاب، مهدي رضائي بود، پس از هفت سال شكنجه در زندان‌هاي ساواك شاه، در آستانه‌ی پيروزي قيام ضدسلطنتي بدست تواناي خلق از زندان آزاد شد، اما كمتر از دو ماه و نيم پس ازپيروزي به اتهام خميني‌ساخته‌ی جاسوسي، دستگيرشد.

نسبت دادن اتهام دروغين جاسوسی به‌نفع شوروی, آن هم به يك مجاهد خلق، همه نيروهای سياسی را بر آشفت و به‌اعتراض و تظاهرات و محكوم كردن اين تهمت بر انگيخت.

پدر طالقانی اين اتهام را به‌سخره گرفت و به‌طعنه گفت معلوم نيست كه چرا در اين كشور بيش از ۵۰سال است فقط جاسوس شوروی می‌گيرند‌ !

اين يكي از اولين توطئه‌هاي رژيم آخوندي، عليه مجاهدين بود.

كشاكش دامنه‌داري ميان مجاهدين و خميني دراعتراض به دستگيري سعادتي آغاز شد. اين كشاكش به يكي از مهمترين زمينه‌هاي افشاي ماهيت ارتجاع حاكم براي توده‌هاي مردم تبديل شد

تبليغات و لجن پراكني‌هاي ارتجاع خميني، در اثر افشاگري‌هاي مجاهدين و اعتصاب غذاي پنجاه روزه و مقاومت قهرمانانه‌ی سعادتي خنثي شد.

اعتراضات و  تظاهرات صدهزار نفره‌ی مردم تهران در حمايت از مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتي، رژيم را به شكست و رسوائي كشاند.

چند ماه بعد از شروع جنگ ايران و عراق، رژيم خميني فرصت را غنيمت شمرد و سعادتي را در بيدادگاه ضدانقلابيش به ده سال حبس محكوم كرد. اما به اين هم بسنده نكرد و در روز چهار مرداد ۱۳۶۰، با انتقام‌كشي سبعانه‌اي سعادتي قهرمان را به جوخه‌ی اعدام سپرد.

سعادتی یک از نخستین شهیدانیست که قاتلان ولایت فقیه با دست بازی که از سوی خمینی داشتند با تصمیم جلادانی همچون لاجوردی جلاد تیرباران شدند و خونشان در جنبش دادخواهی ایران همچنان تا محاکمه قاتلان می‌جوشد.

یکی از دشخیمان رژیم آخوندی بنام پاسدار احمد قدیریان درخبرگزاری حکومتی تسنیم مورخ ۱۲ تیر۱۳۹۶ چگونگی به شهادت رساندن سعادتی توسط  لاجوردی را چنین نقل کرده است.

وقتی می‌خواستند  سعادتی را اعدام کنند رجایی زنگ زد به لاجوردی من کنار لاجوردی نشسته بودم و بهزاد نبوی هم کنار رجایی رجایی گفت که یک کسی بغل دست من نشسته و میخواهد یک دقیقه بیاید آنجا صحبت کند بهزادنبوی می‌خواست بیاید  و او را سعادتی را ببیند آقای لاجوردی هم به من اشاره کرد کاررا تمام کنید.

لاجوردی رجایی را به حرف  گرفت که چرا گرانی زیاد است و چرا نان کم است که خبردادن کار تمام  شد، و در همین موقع  دوباره رجایی گفت که بغل دستی من می‌خواهد با مهمان شما  صحبت کند لاجوردی قبول کرد بهزاد گوشی را گرفت و گفت شما یک مهمان دارید لاجوردی گفت کیه بهزاد گفت سعادتی لاجوردی پاسخ داد رفت بهزاد  با نگرانی گفت نه لاجوردی گفت بخدا رفت.

روزها و یادها هفته اول مرداد