گزارش اداره حراست ازقانون اساسی آلمان-ایالت هامبورگ-ژوئیه2018

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

گزارش اداره حراست ازقانون اساسی آلمان-ایالت هامبورگ-ژوئیه2018

گزارش اداره حراست از قانون اساسي آلمان

ايالت هامبورگ-ژوئيه 2018

 

وزارت اطلاعات رژیم ایران

در فعاليتهاي جاسوسي خود در كشورهاي غربي

سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران

را در كانون توجهات خود قرار ميدهد

گزارش اداره حراست از قانون اساسي آلمان- ايالت هامبورگ: وزارت اطلاعات رژیم ایران در فعاليت‌هاي جاسوسي خود در كشورهاي غربي، سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران را در كانون توجهات خود قرار مي‌دهد

مطابق گزارش اطلاعات  اداره حراست از قانون اساسي (هامبورگ) فعاليتهاي سرويس هاي مخفي رژيم ايران روي شناسايي و مقابله با گروهها و افراد اپوزيسيون در خارج از كشور متمركز است. علاوه بر اين سرويس هاي رژيم ايران  به جمع آوري اطلاعات از حوزه هاي سياست، اقتصاد و علوم نيز اقدام مي كنند

فعاليتهاي جاسوسي دستگاه اطلاعاتي رژيم ايران بصورت عمده توسط وزارت اطلاعات هدايت و هماهنگ ميشوند. وزارت اطلاعات در فعاليتهاي جاسوسي خود در كشورهاي غربي، سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران را در كانون توجهات خود قرار ميدهد. بعلاوه از ديد ادارات حراست، فعاليتهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات (رژيم) ايران عليه تاسيسات آلماني در داخل و خارج كشور ، بعنوان دلايلي براي جاسوسي اين  وزارتخانه در زمينه هاي سياست خارجي و امنيتي ارزيابي مي شوند.

اشتراک گذاری: