روزها و یادها هفته اول مرداد

اندازه متن
Aa Aa

۳۰ تیر ۱۳۳۱قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق پیشوای جنش ضد استعماری ایران

۳۰ تیر سالگرد قیام پیروزمندانه مردم ایران در سال ۱۳۳۱به طرفداری از پیشوای جنبش ضداستعماری  میهنمان دکترمحمدمصدق است که به شکست شاه خائن و فراری شدن نخست وزیر انتصابی او قوام السلطنه انجامید.

روزها و یادها هفته اول مرداد

                                       حمایت مردم ایران از دکترمحمد مصدق              

در چنین روزی شاه خائن که می‌رفت با نمایش قدرت پوشالی خود درزیر برق سرنیزها و یورش تانکها و مزدوران مسلح خود به مردم بی‌دفاع، توطئه ننگین خود و اربابانش را به پایان برساند و با سرکوب جنبش ملی و در راس آن دکترمحمد مصدق پایه‌هی حکومت خودکامه خود را تحکیم بخشد با امواج خشمگین مردم و فریادهای یامرگ یا مصدق آنها که خیابانهای تهران را به لرزه درآورده بود مواجع شد.

سرانجام علی‌رقم ریختن خون پاک دهها تن از تظاهرکننده‌ها و مجروح ساختن صدها تن دیگر ازآنان شاه مجبور به عقب نشینی و تسلیم در برابر خواست مردم و تن دادن به شرایط نخست وزیری دکترمصدق گردید.

 


اول مرداد ۱۳۵۸ انتشار اولين شماره نشريه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران

‌«نشريه‌ی مجاهد»، از دوران مبارزه با ديكتاتوري شاه سابقه دارد. اما انتشار وسيع آن، پس از پيروزي انقلاب ضد‌سلطنتي آغاز شد.

روز اول مرداد سال ۱۳۵۸ نشريه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد اولين شماره‌‌‌‌‌‌‌خود را پس از پيروزي انقلاب ضد سلطنتي منتشر ساخت. نشريه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين خلق ايران، بيانگر نقطه نظرات اين سازمان بود و به‌دليل نقش آگاه كننده و افشاي ديكتاتوري ولايت فقيه به‌سرعت در ميان اقشار جامعه نفوذ پيدا كرد و شمارگان آن به‌بيش از ۶۰۰هزار نسخه در هفته رسيد.

روزها و یادها هفته اول مرداد

                                                 انتشار اولین شماره نشریه مجاهد                                  

مركز چاپ نشريه مجاهد بارها مورد حمله چماقداران ارتجاع قرار ‌گرفت، هزاران هوادار مجاهدخلق به‌دليل فروش اين نشريه از عوامل خميني كتك خوردند يا به‌زندان ‌افتادند و پس از ۳۰ خرداد ۶۰ اغلب آنها كه هنوز درزندان بودند، اعدام شدند.

طي دو و نيم سال پس از انقلاب ضد سلطنتي، تا سرفصل سي خرداد سال ۶۰ ، نشريه مجاهد نقش برجسته اي در مبارزات سياسي مردم ايران عليه رژيم ارتجاعي حاكم، ايفا كرد. پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و آغاز سياه‌ترين سركوب در ايران، نشريه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد تعطيل شد اما مجددا در سال ۶۱ انتشار خود را ازسر گرفت.

 

 


دوم مرداد ۱۳۷۹ در گذشت احمد شاملو  شاعر شهیر ایران

شاملو در ۱۳۴۴ با آغاز  مبارزه‌ی مسلحانه علیه  رژیم شاه، و تاسیس سازمانهای انقلابی همچون سازمان مجاهدین خلق ایران سازمان چريكهای فدایی خلق ایران، اشعار بسیاری را در ستایش و پشتیبانی از مجاهدان و مبارزان سرود.

روزها و یادها هفته اول مرداد

                                    درگذشت احمد شاملو شاعر شهیر ایران                                 

با سرقت رهبری قیام ضد سلطنتی توسط خمینی، شاملو به دفاع از آزادی و حمایت از پیشتازان آن و بخصوص مجاهدین پرداخت.

شاملو در باره‌ی حاكميت خميني در كتاب جمعه مورخ مرداد ۱۳۵۸نوشته بود «روزهاي سياهي در پيش است . دوران پر ادباري كه  اگر چه  منطقا عمري دراز نمي تواند داشت ، از هم اكنون نهاد تيره  خود را آشكار ساخته  است.»  اکنون ما در  آستانه طوفانی رونده ایستاده‌‌ایم بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است.

شاعر بزرگ ميهن ما احمد شاملو  بهمراه شادوران غلامحسين ساعدي و دكترمنوچهر هزارخاني و چندتن ديگرازنويسندگان وشعرا درآستانه‌ی ۴ خرداد۱۳۶۰ پيام مشتركي براي  مسعود رجوي  فرستاند.در آن پيام چنين آمده بود.

«مجاهد خلق مسعود رجوي، چهارم خرداد روز شهادت محمد حنيف نژاد، سعيد محسن،  علي‌اصغر بديع زادگان، عبدالرسول مشكين فام، و محمود عسگريزاده، بنيان‌گذاران سازمان انقلابي مجاهدين خلق ايران است.

يادآوري اينروز براي مردم ما وهمه‌ی مشتاقان آزادي واستقلال ايران فرصتي است دربزرگداشت خاطره‌ی همه‌ی شهداي انقلابي خلق، و براي شما وهرزمانتان، كه فعالانه راه آن مجاهدين شهيد را مي‌پوييد.

به ویژه تجدید عهدی است با آرمانهای مردان وزنان از خود گذشته‌ای که برای رهايی ايران بپاخاستند و با ايثار جان خويش، سنگ بناي جنبشي انقلابي را درزمين ميهن ما استوار كردند. براي ما فرصتي مغتنم است كه در بزرگداشت اين روز تاريخي و اين تجديد عهد با شما و همه‌ی همرزمان مجاهدتان،سهيم و شريك باشيم.»

مسؤل شوراي ملي مقاومت ايران آقاي مسعود رجوي در پيام تسليت خود به‌مناسبت درگذشت شاملو نوشت بي‌گفتگو، شاملو، از بزرگترين شاعران معاصر ايران و جهان است.اما فراتر از همه‌‌‌‌‌‌‌چيره‌دستيها و نبوغ شعري و ادبي، به‌راستي آن‌گاه كه شاملو با عاطفه و احساس شگفت خود در توصيف ”روزگار غريب” و توصيف شهيدان و قهرمانان مي‌سرود، آتش به‌جان مي‌زد از زيبرم و مهدي رضايي تا حنيف‌نژاد و گلسرخي و اشرف و موسي و آذر و شهيدان ۳۰خرداد. از نازلي تا ابراهيم درآتش و شبانه و بچه‌هاي اعماق و خطابه‌‌‌‌‌‌‌تدفين به‌‌ياد همه ‌‌‌‌‌‌‌شهيدان بهمن. در وصف ميليشياي مجاهدين كه در فرداي ۳۰خرداد با مشتهاي گره كرده و شعار آزادي، حتي بدون دادن اسمهايشان به‌دشمن، سرودخوانان به‌جوخه‌هاي اعدام شتافتند، شاملو سرود به شوق زندگي آواز مي‌خواندند و تا پايان به‌راه روشن خود با وفا ماندند” و افزود ”تو در من زنده‌اي، من در تو، ما هرگز نمي‌ميريم ـ از آن ماست پيروزي.

و اكنون شاعر شاعران احمد شاملو، خود در فرهنگ و ادب ايران، در مقاومت مردم ايران و در عاطفه و احساس و شعر مقاومت زنده و جاري است.


چهارم مرداد ۱۳۶۰شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتي

دستگيری و شهادت مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی، چيزی جز گروگانگيری رذيلانه خمينی از مجاهدين برای وادار کردن انها به‌تمكين از ولايت دجالگرایانه خمینی نبود.

مجاهد شهيد، محمدرضا سعادتي نخستين افشاگر بساط شكنجه و شلاق و سياهچال‌هاي خميني دجال شد.

روزها و یادها هفته اول مرداد

                                       شهادت مجاهدخلق محمدرضا سعادتی                                    

او كه همرزم گلسرخ انقلاب، مهدي رضائي بود، پس از هفت سال شكنجه در زندان‌هاي ساواك شاه، در آستانه‌ی پيروزي قيام ضدسلطنتي بدست تواناي خلق از زندان آزاد شد، اما كمتر از دو ماه و نيم پس ازپيروزي به اتهام خميني‌ساخته‌ی جاسوسي، دستگيرشد.

نسبت دادن اتهام دروغين جاسوسی به‌نفع شوروی, آن هم به يك مجاهد خلق، همه نيروهای سياسی را بر آشفت و به‌اعتراض و تظاهرات و محكوم كردن اين تهمت بر انگيخت.

پدر طالقانی اين اتهام را به‌سخره گرفت و به‌طعنه گفت معلوم نيست كه چرا در اين كشور بيش از ۵۰سال است فقط جاسوس شوروی می‌گيرند‌ !

اين يكي از اولين توطئه‌هاي رژيم آخوندي، عليه مجاهدين بود.

كشاكش دامنه‌داري ميان مجاهدين و خميني دراعتراض به دستگيري سعادتي آغاز شد. اين كشاكش به يكي از مهمترين زمينه‌هاي افشاي ماهيت ارتجاع حاكم براي توده‌هاي مردم تبديل شد

تبليغات و لجن پراكني‌هاي ارتجاع خميني، در اثر افشاگري‌هاي مجاهدين و اعتصاب غذاي پنجاه روزه و مقاومت قهرمانانه‌ی سعادتي خنثي شد.

اعتراضات و  تظاهرات صدهزار نفره‌ی مردم تهران در حمايت از مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتي، رژيم را به شكست و رسوائي كشاند.

چند ماه بعد از شروع جنگ ايران و عراق، رژيم خميني فرصت را غنيمت شمرد و سعادتي را در بيدادگاه ضدانقلابيش به ده سال حبس محكوم كرد. اما به اين هم بسنده نكرد و در روز چهار مرداد ۱۳۶۰، با انتقام‌كشي سبعانه‌اي سعادتي قهرمان را به جوخه‌ی اعدام سپرد.

سعادتی یک از نخستین شهیدانیست که قاتلان ولایت فقیه با دست بازی که از سوی خمینی داشتند با تصمیم جلادانی همچون لاجوردی جلاد تیرباران شدند و خونشان در جنبش دادخواهی ایران همچنان تا محاکمه قاتلان می‌جوشد.

یک از دشخیمان رژیم  آخوندی بنام پاسدار احمد قدیریان در خبرگذری حکومتی تسنیم


پنجم مرداد ۱۳۶۷ آغاز قتل‌عام زندانيان سياسي مجاهد

خميني ضدبشر پس از سركشيدن جام زهر آتش‌بس و در حالي كه لرزه‌ی سرنگوني  به اركان رژيمش افتاده بود، دست به قتل‌عام بيش از ۳۰ هزار تن از زندانيان سياسي مجاهد زد.

روزها و یادها هفته اول مرداد

 شروع قتل عام زندانیان سیاسی مجادین توسط خمینی ضدبشر

اكثر قريب به اتفاق اين زندانيان را هواداران مجاهدين تشكيل مي‌دادند كه از سال ۵۹ و ۶۰ به بعد در اسارت بودند  وبعد از باصطلاح محاكمه در بيدادگاههاي ضدشرع، دوران محكوميت خود را سپري كرده بودند.