نامه رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا به وزیرخارجه این کشور

اندازه متن
Aa Aa

نامه رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا به وزیرخارجه این کشور

نامه رئيس فدراسيون حقوق بشر ايتاليا

به وزير امور خارجه این کشور

 

مواد انفجاری برای بمب گذاری درگردهمایی ایرانیان

توسط اسدالله اسدي، يك ديپلمات رسمی رژيم ايران

به تروریستها تحویل داده شده بود

 

رابطه دولتهاي دمكراتيك با رژيم ایران كه نقش آن

 در سازماندهي تروريسم بين المللي آشکار بوده است

بايستي با قاطعيت هر چه تمامترهمراه باشد

آقاي وزير

بعنوان رئيس فدراسيون حقوق بشر ايتاليا – كميته ايتاليايي هلسينگي، بعنوان بخشي از هيئت ايتاليايي شامل پارلمانترها، اعضاي شوراي استان، انجمنهاي غيردولتي و ساير شخصيتها به رهبري سفير جوليو ترتزي و سناتور روبرتو رامپي در گردهم آيي سالانه اپوزسيون ايران كه توسط شوراي ملي مقاومت ايران سازماندهي شده بود شركت داشتم، در اين گردهم آيي دهها هزار ايراني از كشورهاي مختلف و هيئتهايي از ساير شخصيتهاي اروپايي ، امريكاي شمالي، استراليا ، افريقاي شمالي و خاورميانه شركت داشتند كه در ميان آنها نخست وزيران  پيشين كانادا ، آلباني  و الجزاير، استفان هاپر و پاندلي مايكو و سيد احمد غزالي، وزير خارجه پيشين فرانسه برنارد كوشنر،  نيوت گينگريچ (رئیس پيشين كنگره امريكا )، رودي جولياني و رئيس سابق اف بي آي لوئيس فري حضور داشتند.

سپس از طريق يك اطلاعيه از طرف دادستاني فدرال بلژيك مطلع شديم كه دو تروريست در آن كشور دستگير شده اند زيرا در پی آن بودند كه خودشان را با مواد منفجره یی که همراه داشتند به محل گردهم آيي براي انجام سوء قصد تروريستي برسانند. اين مواد را اسدالله اسدي، يك ديپلمات رژيم ايران كه رسما در سفارت رژيم ايران در وين در حال خدمت است و در آلمان دستگير شده به آنها داده است. نفر چهارم هم كه در ارتباط با اين طرح بود در فرانسه دستگير شد.

ماسالهاست وضعيت وحشتناك حقوق بشر در ايران را دنبال ميكنيم و شاهد سركوب مستمري كه از دسامبر گذشته تا كنون بدنبال موجي از تظاهرات اعتراضي كه اكنون تمامي شهرهاي ايران و همه قشرهاي جامعه را فرا گرفته هستيم،

ما معتقديم كه رابطه دولتهاي دمكراتيك با رژيم آخوندها (بويژه بعد از سركوب مردم ايران و بدنبال موج تظاهرات اعتراضي كه از سال گذشته شهرهاي ايران و همه قشرهاي جامعه را فرا گرفته) ، يعني رژيمي كه نقش آن در تامين مالي و سازماندهي تروريسم بين المللي همواره آشكار بوده ، بايستي با قاطعيت هر چه تمامتر همراه باشد

 

آنتونيو استانگو

رئيس فدراسيون حقوق بشر ايتاليا