در خاطره روزها ۷ مرداد ۱۳۹۷- ۲۹ ژوئیه

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۷ مرداد ۱۳۹۷

قيام مردم جنوب تهران

قيام مردم جنوب تهران

۷ مرداد ۱۳۷۱-۲۹ ژوئيه قيام مردم جنوب تهران

هزاران تن از مردم اسلامشهر، عليه تخريب خانه هايشان توسط شهرداري بپاخاستند. پاسداران با هليكوپتر به روي مردم آتش گشودند، ۴ نفر را كشتند ، صدها نفررا زخمي و بسياري را دستگير كردند. مردم بر سر راه خود به تهران  مظاهر حكومت را به آتش كشيدند.

 

 

پيروزي در دادگاه ژنو

پيروزي در دادگاه ژنو

۷ مرداد ۱۳۷۰-۲۹ ژوئيه پيروزي در دادگاه ژنو

رژيم آخوندي شكايتي عليه خانم «ميريان گازو» روزنامه‌نگار روزنامة «لاسوئيس»، كه از اسناد مقاومت استفاده كرده بود، به قضائيه سوئيس تسليم كرد. مقاومت ايران اين دادگاه را به محاكمة رژيم خميني تبديل نمود. سرانجام دادگاه، بر تبرئة روزنامه‌نگارسوئيسي و سه بار محكوميت رژيم رأي داد.

 

 

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاريس

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاريس

۷ مرداد ۱۳۶۰-۲۹ ژوئيه پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاريس

رهبر مقاومت ايران آقاي «مسعود رجوي» با يك عمليات بسيار خطرناك، از قلب پايگاه يكم شكاري تهران به پاريس پرواز كرد. اين پرواز تنها چند روز پس از اعلام تأسيس «شوراي ملي مقاومت» در تهران  صورت گرفت، و گامي در جهت معرفي و تثبيت «شوراي ملي مقاومت» بود.

 

 

آغاز به كار پستخانة ايران

آغاز به كار پستخانة ايران

۷مرداد«۱۳۱۳خورشيدي »۲۹ ژوئیه   آغاز به كار پستخانة ايران

پستخانه ايران به نام «پستخانه جليله» آغاز به كار كرد. كار ساختن اين عمارت شش سال طول كشيده بود. سابقه تاسيس پستخانه درايران به زمان داريوش بزرگ باز مي گردد كه پستخانه آمريكا شعار آن را بر سردر پستخانه اش نصب كرده است.

 

 

مرگ «ون گو گ »

مرگ «ون گو گ »

۷ مرداد -۲۹ ژوئیه«۱۸۹۰ ميلادي» مرگ «ون گو گ »

هنرمند پسا-امپرسیونیست هلندی که از مشهورترین و تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ هنر غرب است. در بیش از یک دهه، حدود 2100 اثر هنری، از جمله حدود 860 نقاشی رنگ روغنی ایجادکرده که اکثر آنها در دوسال آخر عمرش خلق‌شده‌است. خودکشی او در 37 سالگی بدنبال بیماری روانی و فقر او بود.