چلچراغ ۱۰مرداد۱۳۶۱ حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی

اندازه متن
Aa Aa

چلچراغ ۱۰مرداد۱۳۶۱ حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی

چلچراغ ۱۰ مرداد  ۱۳۶۱

حماسه نبرد و شهادت فرمانده سياوش سيفي

و ۴۰ قهرمان ديگر مجاهد خلق در تهران

صبح دهم مرداد سال ۶۱ , به هنگامي كه حلقات محاصره گرداگرد چندين پايگاه تكميل شد و تعداد كثيري مزدوران تا دندان مسلح خميني آخرين دستورات را دريافت كردند, صداي شليك و انفجار سكوت صبحگاهي تهران را فرو ريخت و تهاجم وحشيانة مزدوران خميني به پايگاههاي مجاهدين در چندين نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعت ها به طول انجاميد, تعدادي از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند, با استفاده از فرصت هاي مناسب و در پناه آتش ديگر ياران خود حلقة محاصره دشمن را شكسته و با حمايت هاي بيدريغ مردم به ديگر پايگاه ها بروند. و تعدادي از قهرمانان دلاور مجاهد خلق , پس از ساعت ها نبرد و شليك آخرين گلوله هاي خود سرانجام به پيمان نامة خود با خدا و خلق مهر خون نهادند و بسوي خدا شتافتند. در رأس اين مجاهدين قهرمان , فرمانده قهرمان مجاهد شهيد سياوش سيفي مي رزميد, و ساير شهيدان  اين حماسه عبارتند بودند از:

فاضله مدد پور

باقر آل اسحاق

هادي آمر طوسي   ( حسين)

جعفر آمر طوسي  (فرشاد)

افسانه امينيان

فاطمه اثني عشري ( رويا)

نوذري احسني

عصمت احمدي

علي محمد بياتي كُميتَكي  ( داوود )

امير بيژن يار

زبيده جعفري ثاني  ( ماهرخ)

عليرضا حسيني

سهيلا بني قاضي

مريم حسيني

مريم خدائي صفت

شهاب راسخ دهكردي

علي رحماني

ناهيد رحماني

اعظم رضائي

طاهره زاهدي

فائزه زائريان مقدم

مهدي زائريان مقدم

احترام السادات كرباسي  ( مادر زائريان)

صديقه شمس فرد ( افسانه)

اردلان صفي ياري

فاطمه ضيائي ميرزائي   ( فرح)

هادي غلامي

سيدمحمد غياث سعيدي

فرهاد فتح پور پاكزاد

افشين قهرماني

زهره گودرزي

محمد لقا برازنده

كاظم محمدي گيلاني (مهرداد)

محسن مورعي

سيد مصطفي موسوي

ناهيد ميري چيمه  ( هاجر)

محمد نوائي روشندل

طاهره وزيري ( سهيلا)

و حسن سليماني