باز هم نمایش مبارزه با فساد

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

گزارش خبری پنجشنبه ۱۱ مرداد

باز هم نمایش مبارزه با فساد

 

فساد و دزدی در این رژیم یک داستان بی‌پایان است و به موازات آن، نمایش مبارزه با فساد هم داستانی تکراری و البته رنگ‌باخته و مشمئزکننده است که جز خشم و نفرت بیشتر بازتابی در میان مردم ندارد.

چرا که هدف این نمایشها، در بردن مجرم اصلی است.

به همین دلیل است که با وجود این نمایشها و بگیر و ببندهای ادعایی، فساد در تمام این سالها به طور جهش‌وار سیر صعودی داشته است. نگاهی می‌کنیم به موج جدید نمایشی که رژیم و مشخصاً قوة قضاییه و دستگاه تبلیغاتی آن راه انداخته است:

«معاون اول قوة قضاییه پس از جلسة…

اژه‌ای: «کارهای اصلی رو پشت پرده کسان دیگه کردند».

در نمایش مبارزه با فساد، جنگ باندی هم جای مشخص خود را دارد و هر باند سعی می‌کند تمام آن را به گردن باند رقیب بیندازد و خودش را در ببرد:

‌ «سخنگوی قوة قضاییه در خصوص…

اژه‌ای: «این سؤال هم در این نامه جواب داده نشده».

در جریان این نمایش جعفری دولت‌آبادی دادستان رژیم در تهران هم گفت:‌

«تا همین جا که ما پیش رفتیم، اعترافات متهمان نشان میده که این اتفاقات بدون همکاری برخی عوامل در داخل دستگاه امکان پذیر نبوده. مردم باید مطمئن باشند که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها عازم و جازمند»

اما آنچه مردم از آن مطمئن هستند این است که این بار هم چاقو دستة خودش را نمی‌برد.

در همین رابطه یکی از اقتصاددانهای رژیم به نام راغفر گفته است:‌

«در چهل سال گذشته 400 الی 500 چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند».

اشتراک گذاری: