در خاطره روزها ۱۲ مرداد ۱۳۹۷- ۳ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

قيام قهرمانانهٌ مردم قزوين

قيام قهرمانانهٌ مردم قزوين

۱۲ مرداد ۱۳۷۳-۳ اوت قيام قهرمانانهٌ مردم قزوين

۲۰۰ هزار تن از مردم قهرمان «قزوين» با شعارهاي «مرگ بر خامنه‌اي» و «مرگ بر رفسنجاني»، به اعتراض برخاستند. خامنه‌اي با شقاوت تمام دستور به گلوله بستن مردم را صادر كرد و  5هزار تن از مردم قزوين طي اين قيام كشتار شدند.

 

 

حذف القاب و عناوين

حذف القاب و عناوين

۱۲ مرداد «۱۳۱۴ خورشيدي» ۳ اوت حذف القاب و عناوين

تصميم نهم مرداد شوراي وزيران مبني برحذف عناوين اضافي از اسامي از جمله: خان، ميرزا، سلطنه، دوله، و … در ايران به‌اجرا درآمد و ادارات، نشريات و مراكز صدور شناسنامه مكلّف به اجراي آن شدند. درمکاتبات رسمی و نطقها نیز بکاربردن القاب وعناوین «آقا» و «بانو» برای خطاب‌کردن ممنوع‌ شد

 

 

اعلان جنگ آلمان به فرانسه

اعلان جنگ آلمان به فرانسه

۱۲ مرداد -۳ اوت «۱۹۱۴ ميلادي» اعلان جنگ آلمان به فرانسه

آلمانها به فرانسه اعلان جنگ کردندو ۷۸ لشكر پياده نظام خود را به جبهه مغرب فرستاده با ۷۲ لشگر فرانسوي، و ۵ لشكر انگليسي و ۶ لشكر بلژيكي به نبرد پرداختند. در جنگ جهانی اول که با این جنگ شروع شد ۲۸ کشور جهان شركت داشتند و حدود ۷۴ميليون نفر براي جنگ بسيج گرديدند.

 

 

زادروز آنتونی سامپسون

زادروز آنتونی سامپسون

۱۲ مرداد -۳ اوت «۱۹۲۶ ميلادي» زادروز آنتونی سامپسون

آنتونی ترلل سوراد سامپسون یک نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایی بود. کتاب موفق او، آناتومی بریتانیا در سال 1962 منتشر شد. وي يك بيوگرافي نگار ممتاز بودو. بيوگرافي نلسون ماندلا، يكي از كارهاي خوب او كاملا بيطرفانه نوشته شده است.

 

 

زادروز ارني پايل

زادروز ارني پايل

۱۲ مرداد -۳ اوت «۱۹۰۰ ميلادي» زادروز ارني پايل

ارنی پایل روزنامه آمريكايي در نيومكزيكو به دنيا آمد و 18 آوريل 1945 هنگام تهيه عكس و خبر از ميدان جنگ در جزيره‌اي نزديك به اوكيناوا هدف گلوله ژاپني‌ها قرارگرفت و كشته شد. وي با شروع جنگ جهاني دوم، داوطلب پوشش اخبار و عكسهاي جنگ از صحنه شد.