سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷-1988- قسمت پنجم ۱۲مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷-1988- قسمت پنجم ۱۲مرداد۱۳۹۷

مصاحبه با مجاهدخلق اعظم حاج حیدری- زندانی سیاسی درزندانهای اوین – گوهردشت- قزل حصار

نویسنده کتاب بهای انسان بودن