در خاطره روزها ۱۵ مرداد ۱۳۹۷- ۶ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

فراخوان مجاهدين براي صلح

فراخوان مجاهدين براي صلح

۱۵ مرداد ۱۳۶۳-۶ اوت فراخوان مجاهدين براي صلح

در اين روز «مجاهدين خلق ايران» هسته‌هاي مقاومت را به يك هفته فعاليت عمومي عليه «جنگ‌طلبي خميني» فراخواندند تا شعار «صلح» را در جامعه فراگيركنند. آخوند رفسنجانی که در آن‌زمان رئیس مجلس و جانشین فرمانده‌‌‌‌‌‌‌کل قوای رژیم بود، گفت:«مجاهدین می‌خواهند ما را تحت فشار تبلیغاتی قراردهند تا صلح را بپذیریم»

 

 

راه اندازي نخستين وب سايت

راه اندازي نخستين وب سايت

۱۵ مرداد -۶ اوت «۱۹۹۱ ميلادي» راه اندازي نخستين وب سايت

پروفسور «تيم برنرز لي» نخستين «وب سايت» را ساخت و به همگان آموخت كه چگونه براي خود «وب سايت» بسازند و حرفشان را بدون سانسور و ترس از تعقيب بزنند.

 

 

انفجار بمب اتمي درهيروشيما

انفجار بمب اتمي درهيروشيما

۱۵ مرداد -۶ اوت «۱۹۴۵ ميلادي» انفجار بمب اتمي درهيروشيما

به دنبال تصرف «برلين»، جنگ دراروپا پايان يافت اما جنگ با ژاپن هنوز ادامه داشت. آمريكا با فتح «جزيره اوكيناوا» به هجوم عليه ژاپن و انفجار اتمی در «هيروشيما» دست زد. حدود هفتادهزارنفر فورا کشته‌شدند. سه روز بعد بمب ديگري برشهر «ناكازاكي» فرود آمد وژاپن تسليم شد.

 

 

نخستين اعدام با صندلي الكتريكي

نخستين اعدام با صندلي الكتريكي

۱۵ مرداد -۶ اوت «۱۸۹۰ ميلادي» نخستين اعدام با صندلي الكتريكي

براي نخستين بار در آمريكا جهت اعدام، از «صندلي الكتريكي» استفاده شد و در زندان «نيويورك» يك متهم به نام «جان هارت» با اين وسيله اعدام شد.

 

 

 

زادروز کاشف پني سيلين

زادروز کاشف پني سيلين

۱۵ مرداد -۶ اوت «۱۸۸۱ ميلادي» زادروز کاشف پني سيلين

«الكساندر فلمينگ» باكتري شناس اسكاتلندي در سال 1928 روي عوامل بيماريها مطالعه ميکرد متوجه شد يک قطعه «کپک» که در تشتک کشت افتاده بود در اطراف خود ميكروبها را کشته است. اين منجر به کشف «پني سيلين» شد. وی همراه با دو دانشمند دیگر برندة جایزه نوبل 1945 شدند.