از نگاه دیگران-داوید کلارینوال-کهکشان۱۵مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-داوید کلارینوال-کهکشان۱۵مرداد۱۳۹۷

داوید کلارینوال ، رهبر گروه پارلمانی حزب لیبرال در پارلمان بلژیک

هم چنان که مشاهده می کنید اپوزیسیون ایران در اروپا از حمایت فراوانی بر خوردار است