از نگاه دیگران-فرانسوا کلکومبه – کهکشان- ۱۴مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-فرانسوا کلکومبه – کهکشان- ۱۴مرداد۱۳۹۷

مسعود رجوی آخرین زندانی سیاسی بود که از زندان آزاد شد درست در هنگام سرنگونی رژیم سلطنت.
به یاد بیاوریم که او دو بار به اعدام محکوم شد ه بود همچنین بیاد بیاوریم که خمینی همواره او را دشمن شماره یک رژیم به حساب می آورد.