روزها و یادها هفته سوم مرداد

اندازه متن
Aa Aa

۱۳ مرداد ۱۳۸۴ربوده شدن دو مجاهد خلق در بغداد

روز ۱۳مرداد۱۳۸۴،  مجاهدان خلق، حسين پويان و محمدعلي زاهدي، هنگامي كه براي تهيه‌ی ارزاق شهر اشرف به بغداد رفته بودند، هنگام خريد در منطقه كراده بغداد  توسط نيروهاي ويژه‌ی وزارت كشور عراق ربوده شدند.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                                                حسین پویان و محمد علی زاهدی                              

سازمان مجاهدين خلق ايران در روز ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۴ خبر ربوده شدن اين دو مجاهد خلق در بغداد را به اطلاع عموم رساند و تأكيد كرد طي ۴ روز پيگيري و تحقيق و با انبوهي مدارك و اسناد و گفتگو با شاهدان صحنه، بي ترديد مشخص گرديده است كه  نيروهاي ويژه‌ی وزارت كشور عراق در اين آدمربايي شركت داشته اند.

به دنبال اطلاعيه‌ی مجاهدين، موجي از محكوميت اين عمل تروريستي همراه با  ا علام همبستگي با مجاهدان اشرف در سراسر جهان شکل گرفت. خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده‌ی مقاومت ايران طي نامهاي به آقاي زلماي خليلزاد، سفير وقت آمريكا در عراق يادآوري كرد كه هر ۲ مجاهد ربوده شده رسما تحت حفاظت كنوانسيون چهارم ژنو قرار دارند و كساني كه به دستور رژيم آخوندي و نيروي قدس سپاه پاسداران دست به اين آدمربايي زده اند، ربوده شدگان را ابتدا به وزارت كشور عراق منتقل كردهاند.


مرداد ۱۲۸۵- امضاي فرمان مشروطيت در آغاز انقلاب مشروطه

چهاردهم مرداد روز نمادين بزرگداشت انقلاب مشروطيت است. اما اين روز در حقيقت از لحظات آغازانقلاب مشروطيت بود، وقتي كه اعتراضات و جنبش مردم ايران در برابر استبداد سلطنتي در چهاردهم مرداد سال ۱۲۸۵ به اولين پيروزي خود دست يافت.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                    امضای فرمان مشروطیت درآغاز انقلاب مشروطه                    

و مظفرالدين شاه مجبور به پذيرش مشروطيت شد. اما جنبش از آن پس توسط مجاهدان مشروطه ادامه يافت، و به انقلابي بزرگ منجر شد.

انقلابي كه دهقانان فقير و پيشهوران محروم شهري عليه استبداد فئودالي درآن جنگيدند.  رهبري آن انقلاب را بورژوازي نوپا به دست گرفت. و جانبازي رهبران سازش ناپذيري مانند ستارخان و مجاهدتهاي مجاهدان مشروطه بويژه مجاهدان تبريز شاه مستبد را به زير كشيد. اما انقلاب مشروطه سرانجام، با توطیه‌ی ميوهچينان و حمايت استعمار، به خلع سلاح انقلابيون منجر شد و در نهايت، با سازشي ميان اشراف فئودال، و سران بورژوازي سازشكار، جنبش به هدفش كه برچيدن نظام استبداد فئودالي بود نرسيد،اما همين دستاورد، يعني سرنگون شدن استبداد مطلقه‌ی فئودالي قاجار و ايجاد يك دولت مشروطه، و تدوين يك قانون اساسي، و تشكيل مجلس و قرارگرفتن دولت ايران در شمار دولتهاي مشروطه، براي مردم ايران و تاريخ ايران، دستاورد بسيار بزرگي بود.


۱۴ مرداد ۱۳۳۸،درگذشت قمرالملوك وزيري

قمرالملوك وزيري در سال ۱۲۸۴، در تاكستان قزوين به دنيا آمد. او پدر و مادر خود را از همان دوران كودكي از دست داد و مادر بزرگش او را بزرگ كرد.

قمر در كودكي آموزش موسيقي را نزد معلم گمنامي آغاز كرد و پس از مدتي به مكتب استاد بزرگ موسيقي آنزمان، مرتضي ني‌داوود راه يافت و به فعاليت‌هاي جديد هنري پرداخت.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                                                       خاموشی قمرالملوک وزیری                                                 

قمر الملوك علاوه بر مقام برجسته‌اي كه در هنر آواز ايران داراست، بدليل شجاعت و ايستادگي‌اش در مقابل ارتجاع نيز شخصيتي مورد احترام و ستايش است، قمر الملومك اولين خواننده‌ی زن راديو ايران بود. اما آنچه به هنر و صداي قمر ارزشي انساني مي بخشيدد رفتار و منش مردمي او بود. قمر الملوك هيچگاه مردمش را فراموش نكرد . در كنار آنها ماند ، براي آنها خواند و هر چه در آمد وپول داشت ميان  آنها تقسيم كرد .

مثلا وقتي كه كنسرت بزرگي در همدان برگزار كرد كه با استقبال بسيار زيادي روبرو شد همه در آمد خود را ميان مستمندان شهر تقسيم كرد و گلدان نقره اي بزرگي كه به اندازه قد خودش بود و مردم به او هديه داده بودند را به عارف قزويني كه در آن ايام در همدان  تبعيد بود بخشيد

.به خاطر همين خصوصيات مردمي و انساني بود كه  قمر هيچگاه مورد توجه رژيم شاه نيز واقع نشد . وآنچنان مورد بي مهري قرار گرفت كه  در سالهاي آخر عمر مجبور بود براي امرار معاش و تامين هزينه زندگي چند خانواده بي سرپرست به رختشويي بپردازد

قمر سرانجام در سخت‌ترين شرايط فقر و در حالي كه با رخت‌شوئي امرار معاش مي‌كرد در چهاردهم مردادماه ۱۳۳۸، چهره در خاك كشيد.


۱۶مرداد ۱۳۶۰-شهادت ده‌ها تن از مجاهدين بدست دژخيمان خميني

روز ۱۶ مرداد سال ۱۳۶۰احمد رضا شادبختي از كادرهاي مسؤل مجاهدين، كاندايداي محبوب مجاهدين از اراك براي نمايندگي اولين مجلس شورا پس ازانقلاب ضد سلطنتي و عضو هيئت تحريريه‌ی نشريه‌ی مجاهد تيرباران شد. رژيم آخوندي او را همراه با ۴۲ مجاهد ديگر در زندان اوين به جوخه‌ی اعدام سپرد.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                شهادت ده‌ها تن از مجاهدین بدست دژخیمان خمینی        

مجاهد شهيد احمدرضا شادبختي روز ۱۶مرداد سال ۶۰در حاليكه با غريو شعارها و سخنراني پرشور خود در ميدان تيرباران در پيشاپيش چهل و دو اسير قهرمان مجاهد خلق لرزه براندام مزدوران جنايتكار خميني افكنده بود سرفراز و پيروزمند در مقابل جوخه تيرباران ايستاد و بكاروان شهداي مجاهد خلق پيوست.

از ديگر همراهان احمد كه روز ۱۶مرداد ۶۰به شهادت رسيد مجاهد شهيد عطاءالله حاجي محموديان بود.

عطاءالله حاجي محموديان از بازاريان سرشناس هوادار مجاهدين بود. او از زندانيان سياسي رژيم شاه و از پشتيبانان مجاهدين از بدو بنيانگذاري سازمان بود.

 


 ۱۷مرداد ۱۳۵۸ هشدار مجاهدين براي جلوگيري از قتل عام مردم كردستان

روز هفدهم مرداد سال ۱۳۵۸ مجاهدين، يك هشدار فوري درباره‌ی توطئه‌هاي در شرف انجام در كردستان دادند و خواستار حل و فصل مسائل كردستان از طريق مسالمت آميز شدند.

در بهار سال ۱۳۵۸ که به تازگی ديكتاتوري سلطنتي زير پاي خلق سرنگون شده بود و از هر سو ترنم  آزادي به گوش مي رسيد با خيانت خميني آن بهار آزادي در سرتاسر ايران بسيار زودگذر شد ، ومی‌توان گفت در كردستان اصلا بهار نيامد.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                     قتل عام مردم کردستان توسط پاسداران خمینی                

دوم اسفند ۵۷ برادر مجاهد مسعود  رجوي در دانشگاه تهران ، در تجديد پيماني با آرمانهاي مردمي و خدائي مجاهدين حداقل هاي مطالبات مردم از انقلاب را بازگفت كه در زمره آن حقوق مليت ها بود.

خميني بنا بر ماهيت ارتجاعی خودش نمي‌توانست براي حل بحرانهاي اجتماعي، شيوههاي مردمي اتخاذ کند، لذا جنگ عليه مردم كردستان را شروع كرد

چند روز پس از هشدار مجاهدين، پاسداران خميني به نحوي ديوانه وار به سركوب مردم در پاوه، سنندج و ديگر نقاط كردستان پرداخته حمام خون به‌راه انداختند و مردم ستمديده‌ی اين سامان را غارت، بمباران و قتل‌عام كردند.

خميني جلاد طي يك فتواي جنايتكارانه نيروهاي ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به همراه يك دوجين قاضي دژخيم به سرپرستي آخوند خلخالي براي اجراي اين فرمان روانه‌ی كردستان كرد.

وبا یک فتوای جنایتکارانه زمینه هر گونه جنایتی را برای دژخیمانش فراهم کرد تا در اعدام و بمباران روستاها هرگونه جنايتي را براي دژخيمانش فراهم كرد تا در اعدام و بمباران روستاها و شهرهاي كردستان ترديدي نكنند

از همان لحظه موج قتل عامها و بمباران روستاها و شهرهاي كردستان همچون سقز، بانه، پاوه، سنندج و مهاباد آغاز شد. مزدوران خميني حتي به زنان و دختران روستايي رحم نكرده و آنان را مورد هتك حرمت و سپس كشتار قرار دادند.


۱۸مرداد ۱۲۹۸ برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹، انعقاد قرارداد ننگين و استعماري وثوق‌الدوله

پس از پيروزي انقلاب اكتبر  در سال ۱۹۱۹، دولت شوروي به طور يك جانبه تمامي امتيازها و قراردادهاي  محرمانه‌ی استعماري بين دولت تزاري و ايران را لغو كرد. انگليسها كه  در خاك ايران يكه‌تاز ميدان شده‌بودند،تهاجم به مناطق زير نفوذ نيروهاي تزاري را در شمال آغاز كردند.آنها به بهانه‌ی اخراج آلماني‌ها و مقابله با نفوذ آنها، در جنگ اول جهاني كشور ما را عملاً به اشغال خود درآوردند.

روزها و یادها هفته سوم مرداد

                                            قراداد ننگین و استعماری وثوقاالدوله                            

انگلستان در تكميل سلطه‌ی خود بر سراسر ايران و به منظور به چنگ آوردن منابع ثروتهاي ملي ما، در مرداد سال ۱۲۹۶ وثوق‌الدوله را كه از مهره‌هاي سرشناس خود بود، به نخست‌وزيري نشاند . مهمترين اقدامي وثوق‌الدوله این آلت فعل استعمار در جهت اجراي سياست انگلستان بستن، قرارداد ننگين موسوم به قرارداد وثوق‌الدوله يا قرارداد ۱۹۱۹ بود.

براساس  اين قرارداد، «كنترل و نظارت بر دارايي و ارتش ايران»  در اختيار انگليس قرار مي‌گرفت.

اما امضاي اين قرارداد، موجب برانگيخته شدن  اعتراضات گسترده و مخالفتهاي شديد ملت ايران و پيشتازان مجاهد و مبارزش  گرديد، و به‌ويژه نهضت جنگل به رهبري ميرزا كوچك‌خان، نهضت آذربايجان به رهبري شيخ محمد خياباني و جنبش مقاومت دشتستان به رهبري رئيس‌علي دلواري پرچم مخالفت برافراشتند و  روشنفكران ميهن‌پرست ، آن را مورد اعتراض قرار دادند. در نتيجه قرارداد مزبور عملاً با شكست مواجه گرديد و به مرحله‌ی اجرا نرسید و ازآن  چيزي جز  رسوايي و ننگ  براي خائنان و وطن‌فروشاني كه آن را امضا كرده و يا بر آن صحه گذاشتند، باقي نماند.