سناتور گراهام.اروپاییان باید درکنار مردم ایران بایستند- ۲۰دقیقه- ۱۶مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

سناتور گراهام.اروپاییان باید درکنار مردم ایران بایستند – ۲۰دقیقه- ۱۶مرداد۱۳۹۷

 

سناتور لیندزی گراهام از اعضای ارشد سنای آمریکا‌: به اروپاییها می گویم چرا شما در کنار اخوندها  و   علیه مردم سرکوب شده ایران ایستاده‌اید؟ چرا میخواهید به کسی پول بیشتری بدهیدکه ماشین جنگی برای لت و پاره کردن خاورمیانه ساخته است؟ به اروپائیان میگویم شما باید در کنار مردم ایران بایستید