از نزدیک – مسابقه عکاسی با پهپاد – ۱۷مرداد۱۳۹۷

از نزدیک – مسابقه عکاسی با پهپاد – ۱۷مرداد۱۳۹۷

مسابقه بهترین عکس‌های گرفته شده با پهپاد برگزار شد