آنتونیو گوترز؛میشل باشله رابعنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد

اندازه متن
Aa Aa

آنتونیو گوترز؛میشل باشله رابعنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد

آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل  میشل باشله Michelle Bachelet   رئیس جمهور پیشین شیلی را بعنوان کمیسر عالی حقوق بشر  معرفی کرد. مجمع  عمومی سازمان ملل قرار است روز جمعه برای تصویب انتخاب میشل باشله تشکیل جلسه بدهد. او جایگزین زید رعد الحسین میشود. میشل باشله یکی از  قربانیان شکنجه در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه  است.