از نگاه دیگران-نجمه طای طای-کهکشان۹۷- ۱۸مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-نجمه طای طای-کهکشان۹۷- ۱۸مرداد۱۳۹۷

خوشحالم بابت حضورم در کنار شما، طی بیش از ۱۰ سال مستمر و با اخلاص من اعلام می کنم که امروز در این گرد همایی ، در نگاهایتان نشانه های خیر و برکت می بینم طی بیش از ۱۰ سال گذشته این امید و شور را ندیده بودم

کار از کار گذشته برای رژیم ولایت فقیه حاکم در ایران .