بروکسل:‌کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران پیرامون توطئه تروریستی رژیم آخوندی درپاریس

اندازه متن
Aa Aa

بروکسل:‌کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران پیرامون توطئه تروریستی رژیم آخوندی درپاریس

روز چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه در بروکسل درباره توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت و شبکه جاسوسی و تروریستم رژیم در اروپا  برگزار شد

در این کنفرانس مطبوعاتی حقوقدانان برجسته و وکلای مقاومت ایران ویلیام بوردون  و ریک وان رویسل، سید احمد غزالی،نخست وزیر پیشین الجزایر، سرژ دوپاتول نماینده پارلمان بروکسل و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت حضور داشتند

وکلای مقاومت ایران در این کنفرانس اعلام کردند   چندین تن از شخصیتهای برجسته بین المللی که از شرکت کنندگان در گردهمایی عظیم 30ژوئن در پاریس بوده اند به عنوان شاکیان خصوصی وارد پرونده علیه  توطئه تروریستی دیکتاتوری آخوندی شده اند

 

اسدالله اسدی مهترین مهره اطلاعات آخوندها در اروپا

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت گفت امروز مقاومت ایران یافته های خود را درباره تحقیقات پیرامون ساختار دستگاه تروریستی و اطلاعاتی رژیم به ویژه وزارت اطلاعات آن در اروپا و سرکردگان کلیدی توطئه بمبگذاری در گردهمایی پاریس فاش می کند.

اطلاعات مقاومت ایران نشان می دهد که اسدی دیپلومات تروریست دستگیر شده رژیم از ژوئن 2014 مسئول پایگاه وزارت اطلاعات در اتریش بوده است.به مدت چندین سال او از همانجا فعالیتهای پایگاههای وزارت اطلاعات در اروپا را هماهنگ کرده است از این رو اسدی مهمترین پست را در وزارت اطلاعات در اروپا بر عهده داشته است.

 

خواسته های مقاومت ایران

محدثین خواسته های مقاومت ایران را از جمله چنین ذکر کرد. عاملان این   توطئه تروریستی از جمله کسانی که در آلمان و بلژیک دستگیر شده اند باید در برابر عدالت قرار گیرند و به خاطر جنایتشان بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی مجازات شوند. عوامل و جاسوسان وزارتاطلاعات در کشورهای اروپایی باید دستگیر، محاکمه و اخراج شوند. سفارتها و دفاتر نمایندگی رژیم آخوندی در اروپا باید بسته شود. نباید به این رژیم در دوران پایانی آن فرصت تضعیف امنیت کشورهای اروپایی و پناهندگان و مخالفان ایرانی در اروپا داده شود

 

بیشتر بخوانید

·     فشار آمریکا بر اروپا برای ممانعت از طرحهای تروریستی رژیم ایران

·     فرانسه، متهم طرح توطئه پاریس را در اختیار بلژیک ‌گذاشت

·       فرمان توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران توسط دیپلمات و عضو سرویس اطلاعاتی رژیم ایران داده شده بود

 

بروکسل:‌کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران پیرامون توطئه تروریستی رژیم آخوندی درپاریس