از نگاه دیگران-رودی جولیانی-قسمت اول-کهکشان۹۷- ۱۹مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-رودی جولیانی-قسمت اول-کهکشان۹۷- ۱۹مرداد۱۳۹۷

خیلی عالی است که به این جا بر گشتم در زمانی که اهمیت زیادی دارد و همه ما امیدوار تر از گذشته که اینجا جمع شدیم فکر می کنم اکنون خیلی واقعی تر میتوانیم پایان رژیم را ببینیم ما این را می بینیم چون قبلا انرا در کشورهای تحت ستم دیگر تجربه کرده ایم وقتی مردم روزانه در خیابانها هستند و روزانه تظاهرات می کنند همان طور که در ۱۴۲ شهر ایران کردند