جیمز فیلیپس کارشناس ارشد: دیپلمات تروریست رژیم ایران در حال ارتکاب جرم دستگیر شد

اندازه متن
Aa Aa

جیمز فیلیپس کارشناس ارشد: دیپلمات تروریست رژیم ایران در حال ارتکاب جرم دستگیر شد

جیمز فیلیپس James Phillips (کارشناس ارشد بنیاد هریتیج درباره توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس نوشت:‌  دیپلومات رژیم ایران در یک توطئه بمبگذاری در حال ارتکاب جرم دستگیر شد. این توطئه خنثی شده تروریستی بعد از آن بود که وزیرخارجه آمریکا در ۲۱می هشدار داده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران، عملیاتی مخفی را در قلب اروپا هدایت می کند…

وی افزود: آمریکا باید از حق مردم ایران  برای به چالش گرفتن سرکوب سنگینی که دیکتاتوری آخوندی در پیش گرفته است،‌ حمایت کند.  واشینگتن باید هزینه های روشن و فزاینده یی روی دست تهران به دلیل سیاستهای خصمانه اش بگذارد در غیر این صورت، رژیم  ایران تغییر مسیر نخواهد داد….