در خاطره روزها ۲۰ مرداد ۱۳۹۷- ۱۱ اوت

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

موج سراسري تظاهرات در ايران

موج سراسري تظاهرات در ايران

۲۰ مرداد ۱۳۵۷-۱۱ اوت موج سراسري تظاهرات در ايران

موج اعتراض و تظاهرات ضد حكومتي تمام شهرهاي ايران را فراگرفت.  دراصفهان حكومت نظامي برقرارشد. در این اعتراضات در اصفهان ۴کشته و ۶۶ نفرمجروح شدند. ضمنا حکومت اعلام کرد که به ساختمان‌ها آسیب وارد آمده است. روزنامة حكومتي «اطلاعات» قيام و تظاهرات گستردة مردم را با عنوان «بلواي خونين» اعلام كرد.

 

 

تئوری تکامل داروین

تئوری تکامل داروین

۲۰ مرداد -۱۱ اوت «۱۸۵۸ ميلادي» تئوری تکامل داروین

چارلز داروین برای اولین بار تئوری تکامل ازطریق انتخاب طبیعی را در مجله مجموعه مقالات لیندن در لندن، همراه با نظریه مشابه آلفرد راسل والاس، منتشر می‌کند. پس از آن،کتاب «آغازگونه‌ها» را نوشت و درآن کوشید نظریه تکامل به وسیله انتخاب طبیعی را توضیح‌دهد و مدارک علمی برای آن ارائه‌کند.

 

 

آخرين نبرد بزرگ جنگ جهاني اول

آخرين نبرد بزرگ جنگ جهاني اول

۲۰ مرداد -۱۱ اوت «۱۹۱۸ ميلادي» آخرين نبرد بزرگ جنگ جهاني اول  

        
نيروهاي آلمان در نبرد جبهة «آمينز» در شمال «فرانسه» دچار شكست و عقب نشيني شدند. دلايل عمدة عقب نشيني «آلمان»  نداشتن نيروي ذخيره، و نيز تظاهرات نيروهاي انقلابي بر ضد جنگ در برلين بود.

 

 

هاوايي ضميمه آمريكا شد

هاوايي ضميمه آمريكا شد

۲۰ مرداد -۱۱ اوت «۱۸۹۸ ميلادي» هاوايي ضميمه آمريكا شد

«مجمع الجزاير هاوايي» به عنوان پنجاهمين ايالت  به «ايالات متحده آمريكا»ملحق شد. «هاوايي» تا سال ۱۸۹۴ داراي يك حكومت پادشاهي بود كه با قيامها و جنبش‌هاي اجتماعي در همان سال به جمهوري دست يافت.

 

 

درگذشت ریچارد اوریانی

درگذشت ریچارد اوریانی

۲۰ مرداد -۱۱ اوت «۲۰۱۵ ميلادي» درگذشت ریچارد اوریانی

مهندس شیمی و متالوژیست آمریکایی – السالوادوری بود که در بررسی اثر هیدروژن در فلز نقش مهمی ایفا کرد. او همچنین نقش مهمی در زمینه بررسی گداخت سرد – نوعی واکنش هسته‌ای- داشت. متولد السالوادور و در نه سالگی همراه پدر و مادرش به آمریکا مهاجرت کرد.