آخر ذیقعده،سالروز شهادت نهمین پیشوای تشیع انقلابی،امام محمدتقی علیه‌السلام

اندازه متن
Aa Aa

آخر ذیقعده،سالروز شهادت نهمین پیشوای تشیع انقلابی،امام محمدتقی علیه‌السلام

آخر ذیقعده سالروز شهادت

نهمین پیشوای تشیع انقلابی

امام محمد تقی علیه السلام

برادر – زیارت کاظمین نوروز ۱۳۸۰

سلام و درود خدا بر‌پيشوايي که در زمان شهادت و رحلت پدرش امام رضا، 9سال بيشتر نداشت و امامت او هم‌چون نبوت مسيح به‌آزمايشي سترگ براي رهروان و مجاهدان زمان تبديل گرديد، تا آنگاه كه با قاضي‌القضات سالخورده و شهير و ديگر مدرسان و اصحاب فتوا به‌مناظره نشست و همگان برتري و تسلط خيره‌کنندهٌ او را بر‌پيامها و علومي که حامل و رسانندهٌ آنها بود، به‌چشم ديدند و دوست و دشمن مجاب شدند که از اوج بلوغ و پختگي و اطلاع و آگاهي برخوردار است. برخي مرتجعان گمان مي‌کردند که اين مناظرهٌ علني پايان کارش خواهد بود و پس از آن ديگر خطر چنداني از جانب او متوجه جباران و دين‌فروشان زمان نخواهد بود. اما اين مناظره به‌زيان آنها چرخيد و نتيجهٌ معکوس داد.

از اين پيشتر، بزرگان قوم در موسم حج به‌مدينه رفته و طي چند روز بيش از هزار مسأله با او مطرح کرده‌ بودند و جوابهاي شايسته او جايي براي ترديد باقي نمي‌گذاشت و اين‌چنين “مسأله آموز صد مدرس شد”. ‌چندي پس از آن بود که به‌پايتخت احضار شد و بعد هم بارها جانش به‌خطر افتاد.

در دوران 16سالهٌ راهبري امام جواد، موضعگيريها و بحثهاي بسياري از او به‌ثبت رسيده که هر عالم منصفي را در برابر وارث رسالت و قرآن خاضع مي‌کند.

در همين سالها بسياري از فرزندان خاندان علي به‌ايران و ساير کشورها مهاجرت کردند و امام از طريق آنان انديشه‌هاي انقلابي را رو‌در‌روي مذهب رسمي حاکم در سراسر قلمرو اسلامي رواج مي‌داد.

فرزندان ائمه هر کدام به‌منطقه‌يي از ايران روي آوردند اما در مبارزه عليه حکام جبار به‌شهادت مي‌رسيدند و مزارهاي آنها در جاي‌جاي ميهن ما به‌زيارتگاه توده‌هاي محروم مردم تبديل مي‌شد.

در اين زمان، سياست استفاده از ايرانيان براي تلطيف فضا و مقابله با قطبها و رقيبان سياسي به‌بن‌بست رسيده و به‌جاي آن به‌خدمت گرفتن شعبه‌هايي از ترکان براي سرکوب نظامي آغاز شده‌بود. در چنين شرايطي نفوذ و محبوبيت پيشواي جوان افزايش مي‌يافت و خطر او براي مرتجعان و جباران جديتر مي‌شد. از اين رو دوباره احضار شد و در ذيحجهٌ سال230 هجري در 25سالگي به‌شهادت رسيد.

جرم نهمين پيشواي آرماني و سياسي ما اين بود “که اسرار هويدا مي‌کرد”.

السّلام عليک يا سراللّه.

آن‌چه را که مرتجعان و دجالان دين‌فروش و پاسداران جور و ستم، ناگفته مي‌گذاشتند يا پنهان مي‌کردند و وارونه مي‌گفتند، فاش مي‌کرد و با توده‌هاي مردم در ميان مي‌گذاشت. آن‌چه را بادستها و قلمهاي ناپاک مي‌نوشتند و به‌خدا و پيغمبر نسبت مي‌دادند، نفي مي‌کرد.

مهمتر از اين، جرمش اين بود که سازمان مخفي يکتاپرستان انقلابي و حزب شيعهٌ علوي به‌راه انداخته و سلاح جمع‌آوري مي‌کند و قيامي را تدارک مي‌بيند. پس ديگر “محارب” است و “نابود بايد گردد” تا در قدم بعد قتل‌عام يارانش انجام شود.

السّلام عليک يا سفيراللّه. السّلام عليک يا نورالله في ظلمات الارض

گفتند که وقتي حجاج‌بن يوسف مرد، 50 هزار مرد و 30هزار زن در زندان داشت که 16هزارتن از آنان لباس و پوشاک نداشتند. خميني اما قبل از مرگش به‌قتل‌عام 30هزارتن از زندانيان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چيز زيادي باقي نگذارد.

واي بر‌سنگين‌دلان شقاوت‌پيشه و خميني‌گراياني که به‌نام دين، کام دنياي خود را مي‌جويند.

بارخدايا بر‌محمد و خاندان آرماني و سياسي او درود فرست.

و درود فرست بر‌محمد‌بن علي، پيشواي نيک، پاک و پاکيزه، پارسا، تقوا‌پيشه، هدايتگر امت، وارث ائمه، خزانه‌دار رحمت، سرچشمهٌ حکمت، پيشواي برکت، هم‌تراز قرآن در اطاعت و پيشتاز اوصيا در اخلاص و عبادت،

حجت علياي تو، نمونهٌ اعلاي تو و کلمهٌ خير و زيبايي (رو‌در‌روي ارتجاع و شجرهٌ خبيثهٌ خميني)،

خواننده به‌جانب تو و راهنماي راهت (در مصاف با هلاک‌کنندگان حرث و نسل و آخوندهاي غارتگري که اموال و داراييهاي ملت ايران را چپاول مي‌کنند و به‌باطل مي‌خورند)،

خدايا درود فرست بر‌محمد‌بن علي، امام محمد تقي، پرچم و پرچمدار و شاخصي براي بندگانت، که درخشانترين عامل تشخيص و تميز ميان راه تو و دين تو با شريعت شرک‌آميز آخوندهاي حق‌ستيز حاکم بر‌ايران است.