تغییر در راه –نگاهی به اعترافات مهره های نظام و علت آن-۲۱مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

تغییر در راه –نگاهی به اعترافات مهره های نظام و علت آن-۲۱مرداد۱۳۹۷

نگاهی به اعترافات مهره های نظام و علت آن

 

این روزها از زبان مقامات و مهره های رژیم و در رسانه های باندهای حاکم و حتی باندهای مغلوب در مورد قیام مردم تحت عنوان اعتراضات و یا اغتشاشات زیاد می شنویم در میان این اظهارات اعترافات کم سابقه یی هم دیده می شود. این اعترافات چیه؟ چرا بیان می شود؟ و چه چیزی را نشان می ده؟

گزارشی در این زمینه:

اعترافاتی که از نقاط ضعف رژیم بیرون می زند از نظر کسانی که انها را بیان می‌کنند، هشدار برای حفظ نظام است.

درک واقعیت هایی که کارگزاران حکومتی نسبت به آن هشدار می دهند مشکل نیست، چون در همه جا، از کف خیابانها، تا روی دیوارها، در ورزشگاهها و در اعتراضات صنفی اقشار مختلف جامعه دیده می شود. براساس همین مشاهدات است که بیگدلی یک کارشناس باند روحانی می‌گوید: « یقین بدانید وضعیت ایران به جاهای بسیار باریکی خواهد کشید. شکست دولت در کنترل نابه سامانی های اقتصادی زمینه را برای خیزش های بزرگ اجتماعی فراهم می کند».

مقصود فراستخواه کارگزار دیگر رژیم از همین باند روحانی ضمن اذعان به استمرار قیام می گوید: «کل حکومت باید این اعتراضات را به خود بگیرد». معنی این عبارت در اظهارات سعید مدنی مهرة دیگر این باند روشن تر می شود: « تمایل به تغییر از در و دیوار جامعة ایران بیرون زده است». وی « وجه غالب اعتراضات »را «نفی وضعیت موجود دانسته » و تاکید می‌کند:‌ « به طور قطع این اعتراضات به آشوب و شورش و حتی نوعی آنارشیسم منجر خواهد شد. چون معترضین برای بقای خود می جنگند».

در چنین فضایی است که واعظ آشتیانی یک کارگزار حکومتی هم ابراز نگرانی می کند که موج سواران درون رژیم « به اپوزیسیون برانداز پاس گل می دهند».

این اعترافات آمیخته است با ابراز وحشت از نقش مجاهدین:

سایت حکومتی ایران آنلاین – 20 مرداد

«آنچه در ایران رخ می‌دهد(قیام)کار شبکه‌های مجاهدین خلق درشهرهای مختلف است» «هدف به زانو درآوردن نظام است!»

‌ماموریت اشرف در هزار اشرف و هزار کانون شورشی در داخل ایران از نو آغاز شده است»

سایت حکومتی دانانیوز نوشت: سازمان مجاهدین «حاضر به یراق‌تر از همیشه در آشوبهای خیابانی ورود کرده است».

سایت قابوسنامه از باند خامنه‌ای نوشت: «مجاهدین کاری کرده‌اند که الآن در «چند دقیقه بعد از شروع تجمع، جمعیت شروع به دادن شعارهای ضد نظام و ساختار شکنانه می‌کنند!».

نیکبخت-استاندار همدان گفت: « مجاهدین در پی تخریب نظام هستند!». و رحمانی فضلی وزیرکشور رژیم گفت:« دشمنان تلاش زیادی در راستای تقویت [مجاهدین] انجام می‌دهند!»

این اعترافات به عمق و استمرار قیام در کنار نقش مجاهدین از زبان مهره ها و کارشناسان رژيم پیامش این است که شرایط عینی و ذهنی یک انقلاب فراهم است. شرایط عینی همین است که می گویند «تمایل به تغییر از در و دیوار جامعة ایران بیرون زده است»، کسی نمی تواند این تمایل را به سمت دیگری مدیریت کند. معنی اش این است که پائینی ها می خواهند و بالایی ها نمی توانند پاسخ دهند. شرایط ذهنی یعنی عنصر هدایت کننده، اذعان به وجود شرط تعیین کننده نیز در اعتراف مهره ها و سردمداران به نقش مجاهدین و مقاومت ایران به خوبی دیده می شود. در نتیجه هر ناظر آگاهی از این وضعیت پیامی جز سرنگونی نمی گیرد.