در خاطره روزها ۲۲ مرداد ۱۳۹۷- ۱۳ اوت

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

شهادت شعبان سوري

شهادت شعبان سوري

۲۲ مرداد ۱۳۸۸-۱۳ اوت شهادت شعبان سوري

«شعبان سوري» كه طي حمله جنايتكارانه نيروهاي عراقي به «اشرف» در ۶ مرداد زخمي شده بود، ضمن انتقال به بيمارستان متعلق به نيروهاي آمريكايي درگذشت. اوهنگام شهادت ۴۴سال داشت و ۲۰ سال از عمر خود را به نبرد براي آزادي براي مردم سپري كرد.

 

 

هجوم چماقداران خميني

هجوم چماقداران خميني

۲۲ مرداد ۱۳۵۸-۱۳ اوت هجوم چماقداران خميني

در ششمين ماه حكومت «خميني» مزدوران حكومتي به ستاد مركزي «جنبش ملي مجاهدين» در خيابان مصدق تهران حمله‌ كردند. مجاهدين زير مشت و لگد مزدوران«خميني» از جنبش كه به«بنياد علوي» معروف بود حفاظت‌كردند. بعداز چند شبانه‌روز مقاومت، دادستانی او حکم تخلیه علوی را صادرکردو چهره خمینی ازپشت جمله حمله‌‌‌‌‌‌‌مردم به‌مجاهدین ظاهرشد.

 

 

ايجاد ديوار در برلين

ايجاد ديوار در برلين

۲۲ مرداد -۱۳ اوت «۱۹۶۱ ميلادي» ايجاد ديوار در برلين

از زمان جدا شدن دو آلمان در سال ۱۹۴۹ كه برلين به دو قسمت تقسيم شد. ناراضيان «آلمان شرقي» به قسمت غربي فرار ميكردند. در سال ۱۹۶۱ دولت «آلمان شرقي» تصميم گرفت ديواري بين دو قسمت برلين بكشد. با فروپاشي بلوك شرق اين ديوار برداشته شد.

 

 

استقلال كشور آفريقايي چاد

استقلال كشور آفريقايي چاد

۲۲ مرداد -۱۳ اوت «۱۹۶۰ ميلادي» استقلال كشور آفريقايي چاد

«چاد» از اواخر قرن نوزدهم زير استعمار «فرانسه» قرار گرفت. اما مقاومت هايي از جانب مردم «چاد» صورت گرفت و«فرانسه» كه درگير انقلاب «الجزاير» بود از ترس گسترش انقلاب به مستعمراتش، به چند كشور از جمله «چاد» استقلال داد.

 

 

زادروز فیدل کاسترو

زادروز فیدل کاسترو

۲۲ مرداد -۱۳ اوت «۱۳۲۶ ميلادي» زادروز فیدل کاسترو

«فيدل كاسترو» رهبر انقلاب كوبا از سال 1959تاسال 2008 رهبري كوبا را به دست داشت و در اين كشور نظام سوسياليستي برقراركرد. فيدل کاسترو در پي يک عمل جراحي و بستري بودن در بيمارستان، خود را بازنشسته کرد. رائول برادرش با رای مجمع ملی کوبا به جایش نشست.