یادی از مجاهدین سربدار در سال ۶۷ در شهر رشت

اندازه متن
Aa Aa

یادی از مجاهدین سربدار در سال ۶۷ در شهر رشت

به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال67

یادی از مجاهدان قهرمان سربه‌دار در شهر رشت

 

فرزندان مجاهد رشت در سال۶۷ نمونه دیگری از پاکبازی و استواری را در خاک ایران به نمایش گذاشتند. قساوت دژخیم را به سخره گرفتند و از کلمه مجاهدخلق و آرمانهای خدایی و مردمی آن دفاع کردند و در سکوتی سنگین بر طنابهای دار بوسه زدند اما اکنون جوشش خون آنها را در شعار مرگ بر دیکتاتور مردم بجان آمده در جای جای میهن به چشم می بینیم. در این برنامه یاد شماری از مجاهدان سربه‌دار شهر رشت را گرامی می داریم که در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی ضدبشر به شهادت رسیدند.

 

مجاهدخلق فخری آزموده سن: ۳۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق حسن آزاده سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران

مجاهد خلق سینا آرامی شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در لنگرود

مجاهدخلق ابراهیم بهرامی تکنیسین برق سن: ۲۹سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق بیژن ترکمن‌نژادتبریزی کارمند آتشنشانی سن: ۲۹سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهدخلق پرویز تقی‌زاده سن: ۲۴سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران

مجاهدخلق محمدباقر تمدن‌نهاد شاغل در بازارتهران سن: ۳۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران

مجاهدخلق محرمعلی جعفری سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق سوزان حسین‌زاده سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق مجتبی جهان شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در بهشهر

مجاهدخلق بهزاد چمنی سن: ۲۷سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت.

مجاهد خلق غلامرضا حسن‌پورکما سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهدخلق سهیلا حصان سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق جعفر خسروی دبیر  سن: ۳۳سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهدخلق علی خیرخواه شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در لنگرود

مجاهدخلق رشید دروی سن: ۳۰سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج 

مجاهدخلق محمد رستگار سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت  

مجاهدخلق حمید رمضانپور بندرچی سن: ۲۷سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران

مجاهد خلق زهرا (سیمین) سیدی سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق هادی صابری سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهدخلق محمدتقی صداقت‌ سن: ۲۵سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران

مجاهدخلق محمدرضا صداقت‌ سن: ۳۷سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در تهران. محمدتقی و محمدرضا برادر هستند.

مجاهدخلق زهرا خبازکار شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق یوسف صومی سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق شاهرخ طبرسی فروشنده قطعات خودرو سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق جمشید عادلی سن: ۲۹سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در بابلسر

مجاهدخلق رحیم عاقلی کارمند بانک سن: ۳۰سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهد خلق محمود عباسی سن:۲۸سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج

مجاهدخلق لیدا غفوری رشت‌آبادی سن: ۲۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. لیدا در نوجوانی دستگیر شد و تا پایان عمر کوتاهش در سیاهچال بسر برد.

مجاهدخلق حسن قانعی کارگر شرکت خودروسازی سن: ۳۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. حسن از چهره‌های محبوب بین کارگران و نماینده آنها در کارخانه بود.

مجاهدخلق بیژن کشاورز سن: ۲۴سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در کرج. بیژن دلیر هنگام دستگیری ۱۶ساله بود

مجاهدخلق ولی‌الله لنگرودی سن: ۲۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در زندان اوین

مجاهدخلق فرشته معتمد سن: ۱۹سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق رشید متقی‌طلب سن: ۲۷سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق رضا متقی‌طلب شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. رشید و رضا برادر هستند.

مجاهدخلق کورس میرزایی سن: ۲۱سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت

مجاهدخلق کوروش میرزایی سن: ۲۲سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. کورس و کورش برادر هستند.

مجاهدخلق مریم (فخری) واحدی دانشجو سن: ۲۶سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. مریم قهرمان پس از دستگیری به شدت شکنجه شد اما با مقاومتی قهرمانانه، دژخیم را به زانو درآورد.

مجاهدخلق مهدی یزدانی‌پورطالمی تکنیسین برق سن: ۳۳سال شهادت: در جریان قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال۶۷ در رشت. 

 

یاد و خاطره هیچیک از این قهرمانان از ذهن و ضمیر مردم ایران پاک نخواهد شد. در برنامه‌های بعد یاد شمار دیگری از شهیدان قتل‌عام سال۶۷ را گرامی خواهیم داشت.