روزنامه‌فرانکفورت‌آلگماینه، با تحریم آمریکا،شرکتهای بیشتری منجمله دور آلمان از ایران خارج میشوند

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

روزنامه‌فرانکفورت‌آلگماینه، با تحریم آمریکا،شرکتهای بیشتری منجمله دور آلمان از ایران خارج میشوند

فرانكفورتر آلگماينه گزارش داد: «به‌دنبال تحريم‌هاي آمريكا، شركت‌هاي آلماني بسا بيشتري از ايران خارج مي‌شوند. تازه‌ترين نمونة آن شركت (خودروسازي) «دور» آلمان است… پيش از آن مشخص شد كه شركت تونل‌سازي هرنكنشت Herrenknecht از (ايران) خارج مي‌شود و از قرارداد 20 ميليون يورويي خود چشم‌پوشي خواهد كرد… اين شركت نمي‌خواهد ريسك قرار گرفتن در ليست سياه آمريكا را بپذيرد… هم‌چنين شركت خودروسازي دايملر، بيمة مونيخ و آديداس توليدكنندة لوازم ورزشي از خواست واشينگتن براي توقف فعاليت‌هايشان در ايران تبعيت كردند».

فرانكفورتر آلگماينه با اشاره به اعمال قانون موسوم به مسدودسازي تحريم‌ها از سوي اتحادية اروپا، مي‌افزايد: «در عمل اما اين اقدام، هيچ‌گونه تأثيري ندارد. براي اغلب شركت‌ها، تجارت در آمريكا به‌روشني مهم‌تر از تجارت با (رژيم) ايران است. در هر صورت، ديگر تقريباً هيچ بانكي هم وجود ندارد كه معاملات با (رژيم ايران) را تأمين كند».

در ادامة اين گزارش آمده است: «هولگر بينگمن Holger Bingmann رئيس بِ.گ.آ. BGA اتحادية تجارت خارجي آلمان انتظار خروج شركت‌هاي بسياري را از ايران دارد. وي گفت: «هر كس تلاش كند هم‌چنان صادرات به ايران  راادامه بدهد، مي‌تواند تجارت خود در آمريكا را به فراموشي بسپارد».

اشتراک گذاری: