آنلاین – فعالیت سایت های اجتماعی مردم ایران -۲۴مرداد۱۳۹۷

آنلاین – فعالیت سایت های اجتماعی مردم ایران -۲۴مرداد۱۳۹۷

گزیده ای از نظرات و توئیت های هموطنان در شبکه اجتماعی توئیتر