از نگاه دیگران- سخنرانی جان برد -وزیرخارجه پیشین کانادا در کهکشان- ۲۵مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران- سخنرانی جان برد -وزیرخارجه پیشین کانادا در کهکشان- ۲۵مرداد۱۳۹۷

ما گرد هم آمده ایم تا از مردم ایران و مبارزه بزرگشان حمایت کنیم برای سالیان بسیاری از دولتها ی غربی در جستجوی جناح میانه رویی در رژیم تهران بودند این رویکرد سازشکارانه شکست خورده و فرقی با مماشات ندارد ما نباید به مردم ایران و خواست انها برای تغییر بی اعتنا یی کنیم