ریاض یاسین -سفیر یمن در فرانسه- وزیر خارجه پیشین – ازنگاه دیگران- کهکشان-۲۸مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

ریاض یاسین -سفیر یمن در فرانسه- وزیر خارجه پیشین – ازنگاه دیگران- کهکشان-۲۸مرداد۱۳۹۷

باعث افتخار است که در این دوران تاریخی در کنار شما هستم درودهای جناب رئیس جمهور عبد ربه منصورهادی و مردم یمن را به شما می رسانم ما سراپا اعتماد و یقین داریم که مردم ایران قهرمان هستند و با رهبری صبورانه و عزم بالا بلند مریم رجوی .

ما با اراده هستیم و به اصول حق و قانون و صلح و ثبات و محبت و توسعه ملتزم هستیم و دور نیست روز پیروزی.