فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن گرامیداشت دکتر محمد مصدق

اندازه متن
Aa Aa

فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن گرامیداشت دکتر محمد مصدق

-قرچك ورامين –كانون شورشي ۱۱۹- نصب بنر مصدق و مسعود رجوي باشعار: نه شاه نه شيخ مرگ بر ارتجاع مرگ براستعمار  نصب درمحلهاي مختلف

-كرج –مصدق روحت شاد راحت ادامه دارد –مرداد ۹۷

-تهران –نصب تراكت- مصدق روحت شاد–مرداد۹۷  درمحلهاي مختلف

-سرپل ذهاب –كانون شورشي ۲۲۲ – شعارنويسي: نه شاه نه شيخ مرگ بر ارتجاع مرگ براستعمار