از نگاه دیگران -مایکل موکیزی- وزیر دادکستری پیشین آمریکا-کهکشان ۹۷- ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران -مایکل موکیزی- وزیر دادکستری پیشین آمریکا-کهکشان ۹۷- ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

ما از سخنرانان شنیده ایم و باز هم خواهیم شنید برای اولین بار طی هشت سالی که من به این گرد هم ائی می آیم ما شنیده ایم و و باز هم خواهیم شنید که نهایتا به نظر می رسد ستارگان در امتدادی قرار گرفته اند که میتوان به آن چه همه ما خواهانش هستیم دست پیدا کنیم و آن سرنگونی رژیم آخوندی است می شنویم فساد اقتصادی و فساد سیاسی در رژیم تهران در نهایت با پوسیدگی اخلاقی منطبق شده اند که همواره درذات رژیم آخوندی بوده است