ترزا ویلبرز – وزیر پیشین ایلند شمالی ،نماینده بر جسته پارلمان انگلستان  -کهکشان ۹۷- ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران – ترزا ویلبرز – وزیر پیشین ایلند شمالی ،نماینده بر جسته پارلمان انگلستان  -کهکشان ۹۷- ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

بسیار سپاسگذارم که این امکان را دارم که برای دومین بار در صف حاضرین این گرد همایی برای آرمانی که از فردای یک ایران آزاد حمایت می کند حضور داشته باشم افتخار می کنم که در کنار بسیاری از نماینده گان منتخب از سراسر دنیا ایستاده ام ، که این جا جمع شده اند تا حمایت خودشان را از مردم ایران در مبارزه برای عدالت و آزادی ابراز کنند. در این جا بسیاری از سخنرانان ، کسانی که طی چند ماه گذشته برای ابراز اعتراضات خود به خیابانهای تهران و دیگر شهر ها آمده اند ،مورد ستایش قرار دادند