از نگاه دیگران : سر دیوید ایمس- نماینده ارشد پارلمان انگلستان-کهکشان ۹۷-۱ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران : سر دیوید ایمس- نماینده ارشد پارلمان انگلستان-کهکشان ۹۷-۱ شهریور ۱۳۹۷

خانم رجوی ، خانمها و آقایان افتخار بزرگی برای هیات انگلستان است که در این گردهمایی برای آزادی ایران شرکت می کند آزادی ،آزادی ، آزادی  ، ما در کشورمان از آزادی زندگی برخورداریم .

آزادی زندگی ، ما انگلیسییها می خواهیم که مردم ایران از همان آزادیهایی که ما بر خورداریم برخوردار شوند ، و ما تعداد بسیار زیادی از انگلیسیها را این جا داریم ، که آمده اند به شما بپیوندند تا ندای آزادی ایران سر دهند اعضای مجلس عوام ، اعضای مجلس اعیان.