در خاطره روزها ۱شهريور ۱۳۹۷- ۲۳ اوت

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱شهريور ۱۳۹۷ 

اعلان جنگ ژاپن به آلمان

اعلان جنگ ژاپن به آلمان

۱ شهریور-۲۳ اوت «۱۹۱۴ ميلادي» اعلان جنگ ژاپن به آلمان


در جنگ جهاني اول، ابتدا در دوازدهم و سيزدهم اوت 1914 انگلستان و فرانسه به اتريش اعلان جنگ دادند. ده روز بعد در 23 اوت، ژاپن نيز به عنوان متحد انگليس به اتريش و آلمان اعلان جنگ داد.

 

 

قول «دوگل» به رهاساختن مستعمرات فرانسه

قول «دوگل» به رهاساختن مستعمرات فرانسه

۱ شهریور-۲۳ اوت «۱۹۵۸ ميلادي» قول «دوگل» به رهاساختن مستعمرات فرانسه

شارل دوگل در آخرين مرحله سفر طولاني به مستعمرات فرانسه در شهر برازاويل پايتخت كنگوي فرانسه خطاب به هزاران تن از ساكنان اين شهر قول داد كه در برابر استقلال طلبان مستعمرات نخواهد ایستاد و افزود که به سود فرانسه است كه مستعمرات را رها سازد

 

 

درگذشت رهبر كنيا

درگذشت رهبر كنيا

۱ شهریور-۲۳ اوت «۱۹۷۸ ميلادي» درگذشت رهبر كنيا

«جوموكنياتا» رهبر كنيا كه نام او به معناي «نيزه مشتعل كنيا» است در ۸۶ سالگي درگذشت. وي كه در انگلستان تحصيل كرده بود از قديميترين مبارزان آزادي و استقلال در آفريقا بهشمار مي‌رود.

 

 

درگذشت «سيلونه»

درگذشت «سيلونه»

۱ شهریور-۲۳ اوت «۱۹۷۸ ميلادي» درگذشت «سيلونه»

«ايناشيو سيلونه» روزنامه نگار و داستان نويس معروف ايتاليائي كه  با هدف ترويج و اثبات اصالت «سوسياليسم» مينوشت، در ۷۸ سالگي درگذشت. «فونتامارا»، «مدرسه براي پرورش ديكتاتور»، «بذر زير برف»،«قصه آدمي كه فروتن بود»،«نان و شراب» از آثار معروف او بهشمار ميروند.

 

 

نخستين فريب روسها از آلمان

نخستين فريب روسها از آلمان

۱ شهریور-۲۳ اوت «۱۹۳۹ ميلادي» نخستين فريب روسها از آلمان

ميان دو دولت «آلمان» و «شوروي» يك پيمان عدم تجاوز ۱۰ ساله به امضا رسيد. اين پيمان تنها ۲ سال و ۲ماه براي «هيتلر» مفيد بود و سال ۱۹۴۱ با حمله به خاك شوروي، بزرگترين ويراني و تلفات انساني را به بارآورد.